Din gåva gör nytta!
Förmånstagare i Återwin-win 2018 är Stadsmissionerna i Skåne, Stockholm och Uppsala. Som gåvogivare bidrar du till Stadsmissionens arbete med människor i utsatthet och svåra livssituationer. Din gåva gör även nytta genom att möjliggöra arbetsträning och praktik för människor som står långt från arbetsmarknaden.

Om stadsmissionerna:
Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner har 90-konto och består av stadsmissionerna i Eskilstuna, Göteborg, Kalmar, Linköping, Skåne, Stockholm, Uppsala, Västerås och Örebro.

Gåvans väg:
Din gåva går till Stadsmissionens sociala verksamheter eller säljs vidare för återanvändning via second hand-butiker.

De gåvor som är i för dåligt skick går till materialåtervinning eller export för återanvändning och återvinning. Stockholms och Skåne Stadsmission har även egen Remake som tillverkar kläder i ny design.

Sociala verksamheter med utdelning av gåvor 

Skåne Stadsmission SKANESTADSMISSION.SE/
  - Café David (människor i hemlöshet och boende för kvinnor i utsatthet)
  - Crossroads (EU-migranter)
  - Unga Forum (unga barnfamiljer, EU-migranter, unga tjejer/killar)
  - Trygga Boende (kvinnor, ungdomar)

Stockholms Stadsmission STADSMISSIONEN.SE/
 - Stadsmissionens Center (människor i hemlöshet över 18 år)
 - Crossroads (EU-migranter, medborgare från utomeuropeiska länder)
 - Klaragården (Kvinnor i hemlöshet)
 - Bostället (människor i hemlöshet, beroendeproblematik och psykisk ohälsa)
 - Unga Station (unga barnfamiljer)    

 Uppsala Stadsmission UPPSALASTADSMISSION.SE/
  - Mikaelsgården (människor i hemlöshet, beroendeproblematik och psykisk ohälsa)
  - Crossroad (EU-migranter)
  - Kvinnobyrån (kvinnor som levt/lever i en otrygg relation)

ETT SAMARBETE MELLAN ATRIUM LJUNGBERG OCH STADSMISSIONEN