Götaverksgatan 29 | 107 Kvm - Atrium Ljungberg
Blanka har stora naturliga flöden av människor som passerar via hamnen och Götaverksgatan
Blanka ligger fint placerad precis vid vattnet men med anslutning även till Götaverksgatans flöden
Vision Götaverksgatan med butiksstråk
Vision Götaverken Restauranger mot Götaverksgatan och Maskinparken
Götaverken med färdigställt Maskinpark framför M1
Vision Götaverken vy över Blanka och Götaverksgatan
Blanka har stora naturliga flöden av människor som passerar via hamnen och Götaverksgatan
Blanka ligger fint placerad precis vid vattnet men med anslutning även till Götaverksgatans flöden
Vision Götaverksgatan med butiksstråk
Vision Götaverken Restauranger mot Götaverksgatan och Maskinparken
Götaverken med färdigställt Maskinpark framför M1
Vision Götaverken vy över Blanka och Götaverksgatan

Götaverksgatan 29

Området Lindholmen
Area 107 kvm
Lokaltyp Butik

Centralt läge i Götaverksområdet på Lindholmen

Kvarteret Blanka ligger centralt beläget i Götaverksområdet på Lindholmen. Bostadsfastigheten inrymmer totalt 5 lokaler med kommersiell uthyrbar yta i markplan. Lokalerna har stora glaspartier med fint skyltläge mot gång och cykelbana längs Götaverksgatan och upp till 4 meter i takhöjd. De råa ytorna anpassas i samråd med tillträdande hyresgäst. Här kan man med fördel bedriva restaurang, serviceverksamhet, butik eller publik kontorsverksamhet.

Omgivning

Att Lindholmen är en lockande stadsdel, i direkt anslutning till Götaälvens strandlinje, märks på myllret av de ca 25 000 personer som jobbar, studerar och bor här. Visionen är att området, förutom att vara ett centrum för företagande och utbildning, utvecklas till en fullvärdig stadsdel med liv och puls från morgon till sen kväll. I takt med att allt fler bor, studerar och arbetar på Lindholmen, ökar efterfrågan på butiker,
restauranger, caféer och service.

Kommunikationer

Det är smidigt att ta sig till Götaverksområdet på Lindholmen och med nya spårvägen som har planerad trafikstart 2025 kommer man ta sig hit från centrala Göteborg på endast 6 minuter.

BÅTTRAFIK FRÅN CENTRALA GÖTEBORG
Linje 285 Älvsnabben (Trafikeras 7 dagar i veckan)
mellan Klippan och lilla Bommen med stopp vid
Lindholmen, ca 20–30 minuters trafik.
Linje 286 Älvsnabbare (Pendlarbåt, alla vardagar)
mellan Stenpiren och Lindholmen (Gratisfärja)
5–10 minuterstrafik mellan 06.00–19.00.

BUSSAR
Centrala Göteborg – Lindholmen
på ca 8 min. Linje 58, 16 och X1.

CYKLA OCH PROMENERA
Fina gång- och cykelbanor finns hela sträckan
mellan Centrala Göteborg och Lindholmen.
Nära påfart till E45, E6 E20 via Lindholmsmotet.

Läget

Nära till det mesta - prova själv!