Sickla 1898

Nyproducerade lokaler för handel, vård och wellness i ”Sickla 1898”

Genom en om- och tillbyggnad av de karaktäristiska tegelhusen vid Järnvägsgatan och Smedjegatan i Sickla gör vi det nu möjligt att etablera nya handels-, vård- och wellness-enheter i Sickla. Etablering kommer att vara möjlig fr o m hösten 2019.

Visionen för de kommersiella ytorna utefter Järnvägsgatan är att vidareutveckla Sicklas handelsutbud med butiker i de två nedre våningsplanen. Järnvägsgatan kommer genom detta att bli ett vibrerande gaturum med verksamheter inom mode, design, kultur och hantverk.

Med ingång från Smedjegatan planerar vi också för en ”hälsogalleria” i fyra våningar. Här erbjuder vi just nu lokaler till aktörer inom vård och hälsa, såsom exempelvis tandläkare, mödravård, naprapat och vårdcentral. Genom att samla allt på en plats blir vårt hälsoerbjudande enkelt, tydligt och konkurrenskraftigt för både Stockholmare och Nackabor.

Läget vid Saltsjöbanan, de många bussarna samt vid den kommande slutstationen för tvärbanan (2017)) och stationen för tunnelbanans blåa linje (2025) gör läget till ett av Sicklas absolut bästa.