Ägare

Totalt har Atrium Ljungberg  cirka 6 000 aktieägare.                                                          Större aktieägare i Atrium Ljungberg per 2019-04-30:
                                             A-aktier, tusental B-aktier, tusental   Totalt              Andel röster, % Andel kapital, %
Familjen Ljungberg  2 190 27 166  29 356   29,2 22,0 
Konsumentföreningen Stockholm  - 38 866   38 866 23,2  29,2 
Familjen Holmström 1 810  14 502 16 312  19,6  12,2 
Carnegie fonder - 8 917 8 917 5,4 6,7
Varma pensionsförsäkringar  - 8 117 8 117 4,9 6,1
AFA Försäkringar - 2 178 2 178 1,3 1,6
Handelsbanken Fonder - 2 050 2 050 1,2 1,5
Norges bank - 1 539 1 539 0,9 1,2
Margareta Af Ugglas 1 445  1 445 0,9 1,1
Vanguard - 1 219 1 219 0,7 0,9
Övriga - 20 161 20 161 12,1 17,4
Totalt utestående aktier 4 000  126 163  130 163  100,00 100 
Återköpta aktier  - 3 058 3 058 2,3 
Totalt emiterade aktier  4 000 129 221  133 221   100  100