Ägare

Totalt har Atrium Ljungberg  cirka 5 500 aktieägare.                                                          Större aktieägare i Atrium Ljungberg per 2019-02-28:
                                             A-aktier, tusental B-aktier, tusental   Totalt              Andel röster, % Andel kapital, %
Familjen Ljungberg  2 190 27 166  29 356   29,2 22,0 
Konsumentföreningen Stockholm  - 38 866   38 866 23,2  29,2 
Familjen Holmström 1 810  14 692  16 502  19,6  12,4 
Carnegie fonder - 8 840 8 840 5,3 6,6
Varma pensionsförsäkringar  - 8 117 8 117 4,8 6,1
AFA Försäkringar - 2 392 2 392 1,4 1,8
Handelsbanken Fonder - 2 250 2 250 1,2 1,5
Norges bank - 1 548 1 548 0,9 1,2
Margareta Af Ugglas 1 445  1 445 0,9 1,1
Vanguard - 1 192 1 192 0,7 0,9
Övriga - 19 760 19 760 11,9 17,0
Totalt utestående aktier 4 000  126 430  130 430  100,00 100 
Återköpta aktier  - 2 953 2 953 2,2 
Totalt emiterade aktier  4 000 129 221  133 221   100  100