Ägare

Totalt har Atrium Ljungberg  cirka 6 000 aktieägare.                                                          Större aktieägare i Atrium Ljungberg per 2019-06-30:
                                             A-aktier, tusental B-aktier, tusental   Totalt              Andel röster, % Andel kapital, %
Familjen Ljungberg  2 190 27 266  29 456   29,6 22,1 
Konsumentföreningen Stockholm  - 38 866   38 866 23,2  29,2 
Familjen Holmström 1 810  14 502 16 312  19,6  12,2 
Carnegie fonder - 9 137 9 137 5,5 6,9
Varma pensionsförsäkringar  - 8 117 8 117 4,9 6,1
Handelsbanken fonder - 1 800 1 800 1,1 1,4
AFA Försäkringar - 2 172 2 172 1,3 1,6
Margareta af Ugglas - 1 445 1 445 0,9 1,1
Norges bank - 1 403 1 403 0,8 1,1
Vanguard - 1 243 1 243 0,7 0,9
Övriga - 19 888 19 888 12,00 17,5
Totalt utestående aktier 4 000  125 839  129 839  100,00 100 
Återköpta aktier  - 3 382 3 382 2,5 
Totalt emiterade aktier  4 000 129 221  133 221   100  100