Investera i Atrium Ljungberg

Fyra anledningar att äga aktier i Atrium Ljungberg:
  • En stabil direktavkastning - De senaste fem åren har direktavkastningen uppgått till 3,0 procent. Sedan börsintroduktionen 1994 har bolaget aldrig sänkt en utdelning i kronor per aktie.
  • Låg risk - Bolaget har en stabil verksamhet och en stark finansiell ställning med solida nyckeltal som låg belåningsgrad och hög räntetäckningsgrad och har en publik rating hos Moody's med betyget Baa2.
  • Möjlighet till god värdetillväxt - med en planerad investeringstakt på en miljard kronor per år och en målsättning om en projektvinst om 20 procent på ny- och tillbyggnationer, har bolaget - och därmed aktien - möjlighet till god värdetillväxt över tid.
  • Hållbar stadsutveckling - Hållbarhetsarbetet är integrerat i affärsmodellen där vi kontinuerligt utvecklar våra områden i en hållbar riktning. Vi är en långsiktig aktör som tar ansvar för vår verksamhets påverkan på människor och miljö.
Kontakta oss