Atrium Ljungberg på 2 min

Atrium Ljungberg äger, utvecklar och förvaltar fastigheter. Vår huvudinriktning är kontor och handel, men våra levande stadsmiljöer rymmer också bostäder, kultur, service och lärande. Det är så vi skapar stadsdelar där människor väljer att vara, idag och i morgon. Vi finns i Sveriges största städer; Stockholm, Uppsala, Malmö och Göteborg.

Lika självklart som det är att bygga attraktiva platser för framtiden, lika självklart är det att skapa ett långsiktigt värde - för oss, våra kunder och för samhället.

Fakta per 2018-09-30

  • Börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 1994
  • Antal fastigheter: 53
  • Fastighetsvärde: 43 mdkr
  • Hyresintäkter 2017: 2 389 mkr
  • Nettoomsättning 2017:  2 563 mkr 
  • Total uthyrningsbar yta: 1 167 000 kvm
  • Uthyrningsgrad: 94 procent inklusive projektfastigheter
  • Kontrakterad årshyra: 2,4 mdkr
  • Antal anställda:  305
  • Största ägare: Familjen Ljungberg, Konsumentföreningen Stockholm,  Familjen Holmström

Atrium Ljungberg finns i Sveriges största städer Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala. Vi har handelsplatser i alla dessa regioner, medan våra kontorsfastigheter i huvudsak är belägna i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Våra bostäder finns integrerade i stadsdelen Ärvinge i Kista och i Mobiliaområdet i Malmö.

I fastighetsbeståndet finns också flera stora byggrätter som är en viktig del av vår fastighetsutveckling.Årshyra region

 

Nyckeltal

Mkr 2017 201620152014 
Hyresintäkter 2 389 2 150 2 122 1 981  
Nettoomsättning 2 563 2 299 2 468 2 311
Resultat före värdeförändringar 1 180 965 945 844
Årets resultat 2 559 2 681 2 784 645
Investeringar 1 593 1 002 1 640 707
Kassaflöde från löpande verksamhet 1 166 949 1 006 734  
%      
Uthyrningsgrad 95 93 94 93
Soliditet 42,6 43,7  43,7 39,6
Belåningsgrad 44,7 41,9 43,0 45,5
Medelränta, periodens slut 1,7 2,3

 

2,9

3,2
Räntetäckningsgrad 4,2 3,5 3,3 3,0
kr/aktie      
Årets resultat  19,21 20,13 20,89 4,89
Resultat före värdeförändringar med avdrag för gällande nominell skatt  6,91 5,65 5,54 4,98
Utdelning  4,50 3,95 3,55 3,30
Börskurs 31 december, 20XX 130,30 142,30 133,00 114,70
Eget kapital 136,79 121,42 104,73 87,00
Kontakta oss