Bolagsledning

Bolagsledningen utgörs av vd och ansvariga chefer för funktionerna ekonomi/finans, HR, transaktion och marknad, affärsutveckling, projektgenomförande och fastighetsförvaltning. Fastighetsförvaltningen är uppdelad på två affärsområden: handel och kontor.

 

Annica Ånäs

Bolagsledning / Vd

Född 1971.
Anställd i Atrium Ljungbergkoncernen sedan 2011, även anställd 2008 - 2010.
Innehav i Atrium Ljungberg: 38 000 B-aktier.

Twitter: https://twitter.com/AnnicaAnas?lang=en

Angela Berg

Affärsområde Projekt / Affärsområdeschef

Född 1975.
Anställd i Atrium Ljungbergkoncernen sedan 2011.

Övriga väsentliga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i HENT
Innehav i Atrium Ljungberg: 3 200 B-aktier

Helena Martini

HR / HR-chef

Född 1965.
Anställd i Atrium Ljungbergkoncernen sedan 2010.
Innehav i Atrium Ljungberg: 9 605 B-aktier

Twitter: https://twitter.com/HelenaMartini1?lang=en

Mattias Celinder

Affärsområde Fastighet / Affärsområdeschef

Född 1972.
Anställd i Atrium Ljungbergkoncernen sedan 2006
Innehav i Atrium Ljungberg: 9 958 B-aktier

Twitter: https://twitter.com/Celinder?lang=en

Linus Kjellberg

Affärsområde Affärsutveckling / Affärsområdeschef

Född 1972.
Anställd i Atrium Ljungbergkoncernen sedan 2003.
Innehav i Atrium Ljungberg: 250 B-aktier.

Twitter: https://twitter.com/LinusALAB?lang=en

Martin Lindqvist

Affärsstöd / Cfo

Född 1970.
Anställd i Atrium Ljungbergkoncernen sedan 2016.
Innehav i Atrium Ljungberg: Inget innehav

Monica Fallenius

Affärsområde Transaktion och leasing / Affärsområdeschef Transaktion och Leasing

Född 1972.
Anställd i Atrium Ljungbergkoncernen sedan 2017
Innehav i Atrium Ljungberg:  14 500 B-aktier