Styrelsen

Atrium Ljungbergs styrelse ska enligt gällande bolagsordning bestå av lägst tre högst sju ledamöter utan suppleanter. Styrelsen består för närvarande av sex ledamöter. Styrelsen arbetar enligt en av styrelsen fastställd arbetsordning avseende arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören.

Johan Ljungberg

Styrelse / Styrelseordförande

Född 1972.
Civilingenjör.
Styrelseordförande i Tagehus Holding AB. 
Styrelseledamot sedan 2009. Styrelsesuppleant under perioden 2001-2009, samt styrelseledamot under del av 2006.

Övriga  väsentliga styrelseuppdrag:
Styrelseordförande  och styrelseledamot i bolag inom Tagehuskoncernen. Styrelseordförande i Credentia AB.

Innehav i Atrium Ljungberg: 
1 396 410 A-aktier och 4 067 600 B-aktier

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.
Inte oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Anna Hallberg

Styrelse / Styrelseledamot

Född 1963.
Ekonomi/Juridik Handelshögskolan i Göteborg.
Vice vd i Almi Företagspartner AB.
Styrelseledamot sedan 2009.

Övriga väsentliga styrelseuppdrag:
Styrelseledamot i Partnerinvest Norr, Högskolan Väst och bolag inom Almikoncernen.

Innehav i Atrium Ljungberg:
2 000 B-aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.
Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Erik Langby

Styrelse / Styrelseledamot

Född 1951.
Samhällsvetenskaplig utbildning, Stockholms Universitet.
Kommunstyrelsens ordförande i Nacka 1983-2012.
Styrelseledamot sedan 2014.

Övriga väsentliga uppdrag:
Styrelseordförande i Nacka Strandsmässan AB, AB Solomon och Texab AB. Styrelseledamot i Kommuninvest i Sverige AB.

Innehav i Atrium Ljungberg:
2 000 B-aktier

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.
Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Sara Laurell

Styrelse / Styrelseledamot

Född 1971.
Civilekonom.
Handelshögskolan i Stockholm samt MBA, Harvard Business School. Partner på QVARTZ i Stockholm (Management Consulting) med fokus på detaljhandel och kundinsiktsdriven digital transformation.

Övriga väsentliga styrelseuppdrag:
Inga övriga väsentliga styrelseuppdrag.

Innehav i Atrium Ljungberg:
Inget innehav.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.
Oberoende i förhållande till bolagets större ägare.

Simon de Château

Styrelse / Styrelseledamot

Född 1970.
Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm.
Chief Investment Officer i Alma Property Partners.
Styrelseledamot sedan 2014.

Övriga väsentliga styrelseuppdrag: 
Styrelseledamot i Sveafastigheter Fund II AB, Sveafastigheter Fund III AB och Cormorant Pharmaceuticals AB.

Innehav i Atrium Ljungberg:
20 000 B-aktier

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.
Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Sune Dahlqvist

Styrelse / Styrelseledamot

Född 1948.
LO's folkhögskola.
F.d. förhandlingschef Hyresgästföreningen Region Stockholm.
Styrelseledamot sedan 2011.
Styrelsesuppleant 2006-2011.

Övriga väsentliga styrelseuppdrag:
Styrelseledamot och andre vice ordförande i Kooperativa Förbundet, ledamot i KFs presidium och ersättningsutskott.Ordförande i Fastighetsbolaget Folkets Hus Åkersberga AB.

Innehav i Atrium Ljungberg:
1 000 B-aktier


Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.
Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Uppgifter om innehav och övriga väsentliga uppdrag avser förhållandet  2018-03-28.