Fastighetsförteckning

Vi äger 53 fastigheter per 2018-09-30. Våra fastigheter finns i Sveriges största städer; Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala. Den totala uthyrbara arean är 1 167 000 kvadratmeter och värderas till 43 miljarder kronor. Den kontrakterade årshyran uppgår till 2,4 miljarder kronor.

Ladda hem vår fastighetsförteckning per 2018-09-30 (pdf)