Fastighetsförteckning

Vi äger 53 fastigheter per 2017-12-31. Våra fastigheter finns i Sveriges största städer; Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala. Den totala uthyrbara arean är 1 145 000 kvadratmeter och värderas till 42 miljarder kronor. Den kontrakterade årshyran uppgår till 2,4 miljarder kronor.

Ladda hem vår fastighetsförteckning per 2018-03-31 (pdf)