Fastighetsförteckning

Vi äger 68 fastigheter per 2019-06-30. Våra fastigheter finns i Sveriges största städer; Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala. Den totala uthyrbara arean är 1 216 000 kvadratmeter och värderas till 47 miljarder kronor. Den kontrakterade årshyran uppgår till 2,6 miljarder kronor.

Ladda hem vår fastighetsförteckning per 2019-06-30(pdf) och för helåret per 2018-12-31 (pdf).