Fastighetsförteckning

Vi äger 51 fastigheter per 2018-12-31. Våra fastigheter finns i Sveriges största städer; Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala. Den totala uthyrbara arean är 1 129 000 kvadratmeter och värderas till 45 miljarder kronor. Den kontrakterade årshyran uppgår till 2,5 miljarder kronor.

Ladda hem vår fastighetsförteckning per 2018-12-31 (pdf)