Fastighetsförteckning

Vi äger 51 fastigheter per 2019-03-31. Våra fastigheter finns i Sveriges största städer; Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala. Den totala uthyrbara arean är 1 166 000 kvadratmeter och värderas till 45 miljarder kronor. Den kontrakterade årshyran uppgår till 2,6 miljarder kronor.

Ladda hem vår fastighetsförteckning per 2019-03-31 (pdf) och för helåret per 2018-12-31 (pdf).