vd har ordet

RESULTAT FÖRSTA KVARTALET OCH PROGNOS 2019

Det första kvartalet 2019 ökade hyresintäkterna med drygt 30 miljoner kronor till 633 miljoner kronor. I jämförbart bestånd ökade hyresintäkterna med 5,6 procent. Driftnettot ökade med nästan elva miljoner kronor och har bland annat påverkats av nettoförsäljning av fastigheter. Totalt sett levererar vi ett stabilt resultat före värdeförändringar för första kvartalet jämfört med föregående år. Vår prognos om ett resultat före värdeförändringar om 1 200 miljoner kronor lämnas oförändrad.
Investeringar i egna fastigheter uppgick till 400 miljoner kronor under kvartalet och med fler projektstarter under året är vår prognos att vi kommer att investera två miljarder kronor på helåret.
Vi har tagit stora strategiska grepp inför framtiden, vilket avspeglar sig i denna kvartalsrapport. Bland annat har vi växlat ut fastigheter med höga hyresnivåer och hög överskottsgrad mot fastigheter som nu förbereds för kommande projekt. Detta påverkar såklart vårt resultat kortsiktigt.
Vi har, och kommer att, rekrytera nya kompetenser inom affärsutveckling, projekt, förvaltning och affärsstöd. Det gör vi för att förbereda bolaget för en ökad investeringstakt, en större fastighetsportfölj och nya affärsmöjligheter och utmaningar kopplade till digitalisering. 

DETALJHANDELNS UTVECKLING

Vi ser en positiv omsättningsutveckling på våra handelsplatser och hyrestillväxten i segmentet är fortsatt god. Jag kan dock konstatera att ett antal aktörer inom detaljhandeln har det tufft och har i vissa fall hamnat i rekonstruktion eller gått i konkurs. Vi har därför behövt ta vissa kostnader för kundförluster i det här kvartalet. Jag har dock stark tilltro till våra handelsplatsers framtid. De ligger strategiskt belägna i tillväxtområden och vi arbetar aktivt med att fylla dem med ett relevant och attraktivt
innehåll som skapar stora flöden.

NYA FINANSIELLA MÅL

I februari beslutade vi att uppdatera bolagets finansiella mål. Målet för driftnettotillväxt ersattes med ett mål för avkastning på eget kapital om tio procent per år över tid. Soliditetsmålet ersattes med ett mål om en maximal belåningsgrad om 45 procent, vilket är en viktig parameter i vår rating från Moody's. Investeringsmålet i egna fastigheter höjdes från en till två miljarder kronor per år. Målet för projektvinst, ränteteckningsgrad, utdelning och ansvarsfullt företagande behölls oförändrade. Jag är framförallt stolt över att vi lyckats utveckla vår framtida projektportfölj till den grad att vi kunnat höja investeringsmålet till två miljarder kronor per år.

STATUS SLAKTHUSOMRÅDET

Jag har tidigare berättat om avtalet med Stockholms stad avseende Slakthusområdet. Totalt uppgår förvärv av fastigheter och utvecklade markanvisningar till 200 000 kvadratmeter BTA och den totala investeringen uppgår till cirka åtta miljarder kronor under perioden 2019–2030. Beslut i exploateringsnämnden, fastighetsnämnden och i styrelsen för S:t Erik Markutveckling fattades i februari 2019. Affären är även villkorad av godkännande i kommunfullmäktige, vilket planeras i maj. Tillträde till de första fastigheterna beräknas ske i juni.

FLERA BYGGSTARTER UNDER VÅREN

I Barkarby planerar vi för en första etapp om 24 000 kvadratmeter LOA där vi tillsammans med Järfälla kommun skapar Bas Barkarby, ett multifunktionellt kvarter för lärande, kultur, idrott och näringsliv. Järfälla kommun kommer att hyra närmare 11 000 kvadratmeter för en gymnasieskola. Byggstart sker i april 2019 och inflyttning planeras till våren 2022.
Jag är också glad att berätta att bygglov för vårt projekt Life City i Hagastaden erhölls i slutet av mars. Vi kan därmed byggstarta projektet som omfattar 27 500 kvadratmeter. Största hyresgäst blir Academic Work med ett avtal om hela 17 000 kvadratmeter. Inflyttning beräknas ske våren 2022.
I februari beslutade vi att starta det första bostadsrättskvarteret på Nobelberget i Sickla. För närvarande är 14 av 68 lägenheter bokade, motsvarande 21 procent. Bakgrunden till att vi startat projektet, trots en förhållandevis låg andel bokningsavtal, är dels att vi känner oss trygga med produkten, dels att utbudet av bostadsrätter vid färdigställandet kommer att vara lägre än idag. Den totala risken är för oss relativt låg då våra övriga pågående projekt i huvudsak består av kommersiella fastigheter. De första bostäderna beräknas vara klara för inflytt 2020.

MOBILIA UTVECKLAS

I Mobilia utvecklar och förstärker vi innehållet. Mobilia är redan idag en central plats i södra Malmö för handel och service men nu adderar vi även vård, hälsa, kultur och nöje. I skrivande stund pågår byggnation av det så kallade Torghuset som kommer innehålla fler bostäder, en biograf och ett kulturhus för barn. En viktig del i vidareutvecklingen av Mobilia är att bredda utbudet inom samhällsservice. Plan två i det så kallade Centrumhuset får en ny inriktning och blir ett kluster för vård och förebyggande hälsa. Vi har redan tecknat hyresavtal med Folktandvården och en vårdcentral som båda beräknas öppna under hösten 2020.

VI HAR VUNNIT FLERA PRISER

Under den senaste tiden har vi tagit emot en rad utmärkelser. För 2018 har vi utsetts till "Årets fastighetsbolag kommersiell" och dessutom vunnit priset ”Årets fastighetsförvärv” genom förvärvet av Katarinahuset i Slussen. Vi erhöll även en silverplats i kategorin "Årets bästa uthyrning".
Ett av våra mål är att vara en av Sveriges bästa arbetsplatser. Därför deltar vi i sedan länge i Great Place to Works® utvärdering av "Sveriges Bästa Arbetsplatser" där vi för sjätte året i rad placerar vi oss på listan för medelstora bolag. Vi erhöll också priset för Sveriges snyggaste kontor.
I mars utsågs vi även till finalist i tävlingen Sveriges bästa "Business Wellness-företag". Vi har också uppmärksammats för vårt jämställdhets-arbete. Stiftelsen Allbright rankade oss som det tredje mest jämställda börsbolaget i Sverige och vi vann också tävlingen ”Diversity Impact Awards”. Det är fantastiskt roligt att vi blir uppmärksammade både för affärsmannaskap och ledarskap och även för vår företagskultur.

Annica Ånäs, verkställande direktör 

vd har ordet
vd har ordet
"Jag är stolt över att vi har utvecklat vår framtida projektportfölj och därmed kunna höja vårt investeringsmål till två miljarder kronor i egna fastigheter."
Annica Ånäs
VD atrium ljungberg