vd har ordet

TRE KVARTAL

Vi har haft ett högt affärstempo under året. Vi har köpt och sålt fastigheter, tecknat en avsiktsförklaring om ett stort förvärv och markanvisningar med Stockholm stad och startat ett nytt stort projekt. Vi har också god framfart i de projekt som redan är beslutade. Resultatmässigt visar vi stabila siffror för de första tre kvartalen jämfört med föregående år, även om vi förra året hade en positiv resultateffekt om 45 miljoner kronor avseende en uppgörelse i en hyrestvist samt att vi även sålt fastigheter. Hyresintäkterna i jämförbart bestånd ökade med 3,6 procent vilket visar på ett bra arbete i förvaltningen. Jag vill även lyfta fram vår låga genomsnittliga ränta om 1,4 procent med en räntebindning om 4,2 år, vilket visar på ett riktigt fokus på vår finansiering. Resultat före värdeförändringar uppgick till 937 miljoner kronor, en ökning med 28 miljoner kronor jämfört med föregående år.

AVSIKTSFÖRKLARING SLAKTHUSOMRÅDET

Jag är både stolt och glad över den avsiktsförklaringsom Atrium Ljungberg i augusti tecknatmed Stockholms stad. Avsiktsförklaringen innebär att vi får möjlighet att både förvärva befintliga fastigheter och att teckna avtal om markanvisningar i Slakthusområdet, precis söder om Stockholms city. Förvärv och markanvisningar uppgår till cirka 200 000 kvadratmeter BTA och vi bedömer totalt investeringen till åtta miljarder kronor.
Slakthusområdet står inför en enorm utveckling, ett arbete som beräknas pågå fram till år 2030. Vår vision, som vi delar med staden, är att området ska bli hela Stockholms självklara mötesplats för kontor, boende, mat, kultur och upplevelser. Området och dess byggnader har en unik kultur- och industrihistoria som vi vill ta vara på och varsamt utveckla, precis som vi gjort på flera andra platser såsom Sickla och Mobilia. Slakthusområdet ska bli en ny, dynamisk och attraktiv stadsdel, med paralleller till Meat Packing district i New York eller Kings Cross i London.
Vi vill att Slakthusområdet ska bli en riktig motor för hela Söderort. Därför kommer vi att addera kontorsytor för såväl stora, etablerade bolag som små start-ups. Nya Slakthusområdet kommer också att erbjuda ett rikt kulturliv med livemusik, klubb, teater och street foodmarknader.
För att en plats ska leva under dygnets alla timmar behövs arbetsplatser, restauranger och kultur men också bostäder. I Slakthusområdet kommer det att finnas en mix av både bostadsrätter och hyresrätter i varierande storlekar.
Det här är Atrium Ljungbergs största affär någonsin och en nyckelsatsning i vår strategi att skapa hållbara och innovativa stadsmiljöer.

STOR UTHYRNING I LIFE CITY

I september offentliggjordes att vi tecknat ett hyresavtal med Academic Work, som väljer att samla stora delar av sin verksamhet i vårt projekt Life City i Hagastaden, Stockholm. Hyresavtalet är ett av de största i Atrium Ljungbergs historia och omfattar drygt 17 000 kvadratmeter kontor i fastigheten, som beräknas stå färdig under första halvåret 2021.
Uthyrningen ligger helt i linje med vår ambition om att fortsätta bidra till utvecklingen av Hagastaden, som ska bli ett av världens främsta life science-kluster. Intresset för vårt projekt Life City är stort och vårt mål är att fastigheten ska bli en självklar mötesplats för näringsliv, vård och forskning.
I och med uthyrningen startar vi nu projektet vilket innebär en total investering om cirka 1,9 miljarder kronor, inklusive tidigare genomfört markförvärv, och ett bedömt hyresvärde om 106 miljoner kronor plus tillägg.

SÄLJSTART BOSTADSRÄTTER PÅ NOBELBERGET

Jag har tidigare berättat om detaljplanen för Nobelberget i Sickla som vann laga kraft i maj 2018. Omvandlingen av Nobelberget till en ny stadsdel med 500 bostäder, kreativa kontor och kultur har påbörjats. Under sista helgen i september startade vi försäljningen av de första 25 av totalt 68 bostadsrätter i den första etappen. Säljstarten var mycket välbesökt och det stora intresset är ett kvitto på Sicklas attraktivitet och att det finns en stark efterfrågan av att bo och leva här. kronor.

HÅLLBARHET

För några år sedan, närmare bestämt år 2014, satte vi upp ett antal hållbarhetsmål. Bland
annat ska vi minska energianvändning med 30 procent och även skriva gröna hyresavtal med våra hyresgäster, där målet är att 50 procent av kontrakterad årshyra ska ha gröna hyreskontrakt år 2021.
Utöver dessa initiativ arbetar vi med andra hållbara lösningar i och runt om våra fastigheter. Bland annat har vi installerat drygt 700 laddplatser för elbilar och målet är att vi under 2018 ska ha installerat hela 1 000 stycken.
Hållbarhet är ett brett område och innefattar så mycket mer än energiförbrukning och gröna avtal. Vår vision är att alla ska vilja leva i vår stad. I ljuset av detta är social hållbarhet en viktig del. I skrivande stund pågår en av Sveriges största klädinsamlingskampanjer; Återwin-win som vi genomför tillsammans med Stadsmissionen. Under de senaste fyra åren har totalt 291 ton kläder samlats in och förtjänsten går till Stadsmissionens arbete för att hjälpa människor som lever i utsatthet. Jag är stolt över initiativet och imponerad över det engagemang vi möter från människor som kommer till våra insamlingsstationer.

UTSIKTER FRAMÅT

Marknaden har den senaste tiden visat en oro för handelns utveckling. Vi ser att några aktörer har ekonomiska utmaningar och vi arbetar därför aktivt med att förändra och utveckla utbudet på våra handelsplatser för att möta konsumenternas krav och förändrade köpbeteenden.
Det finns också en oro för framtida räntehöjningar och hur detta kommer påverka fastighetsbolag framgent. Atrium Ljungberg har ett stabilt resultat och en stark finansiell ställning med en låg belåningsgrad, en låg snittränta och en god räntebindning. Men vi har framförallt en fastighetsportfölj av god kvalitet på strategiskt välbelägna platser. Vi har musklerna att kunna driva bolaget vidare oavsett konjunktur. För egen del tror jag att vi kommer att ha ett lågränteläge under en relativt lång period framöver eftersom det kommer att bli svårt att höja räntan i Sverige när vi nu går in i en period av lägre tillväxt.
Vi upprepar vår prognos för 2018 med ett resultat före värdeförändringar om 1 200 miljoner kronor.

Annica Ånäs, verkställande direktör


Lyssna när vd intervjuas om senaste delårsrapporten i Fastighetsnytts IR-podd.

 

vd har ordet
vd har ordet
"Jag är stolt och glad över den avsiktsförklaring som Atrium Ljungberg tecknat med Stockholms stad avseende Slakthusområdet. Vår vision är att området ska bli hela Stockholms mötesplats för kontor, boende, mat och kultur."
Annica Ånäs
VD atrium ljungberg