vd har ordet

RESULTAT FÖRSTA HALVÅRET

Under det första halvåret 2019 ökade hyresintäkterna med drygt 80 miljoner kronor till 1 280 miljoner kronor. I jämförbart bestånd ökade hyresintäkterna med 6,5 procent. Driftnettot ökade med 33 miljoner kronor och har bland annat påverkats av nettoförsäljning av fastigheter. Totalt sett levererar vi ett stabilt resultat före värdeförändringar för första halvåret jämfört med föregående år. Vår prognos om ett resultat före värdeförändringar om 1 200 miljoner kronor lämnas oförändrad.
Precis som förra kvartalet speglar rapporten att vi har tagit stora strategiska grepp inför framtiden. Bland annat har vi växlat ut fastigheter med höga hyresnivåer och hög överskottsgrad mot fastigheter som förbereds för kommande projekt. Långsiktigt är det en mycket god affär men påverkar såklart vårt resultat kortsiktigt.  

VI HAR TILLTRÄTT SLAKTHUSOMRÅDET

Den 11 juni tillträdde vi den första etappen om cirka 51 000 kvadratmeter uthyrbar area i Slakthusområdet, precis söder om Stockholms city. Vår vision med Slakthusområdet är att skapa en levande, urban stadsdel med fokus på kontor för kreativa näringar, mat och kultur. Som ett led i att marknadsföra vårt nya utvecklingsområde görs nu tidiga aktiveringar med olika spännande samarbetspartners. Redan några dagar efter vårt tillträde stod Slakthusområdet i fokus då den uppmärksammade konferensen
Brilliant Minds valde att hålla sin avslutningsfest i området. Ett helt kvarter
förvandlades under en kväll till en kreativ festplats uppbyggd som en ministad med olika pubar, restauranger och butiker.
Under sommaren kommer även Parkteatern att uppföra flera föreställningar och i höst håller Gather sin årliga innovationskonferens i området.

TRE BYGGSTARTER UNDER VÅREN

I april 2019 byggstartade vi vårt projekt Bas Barkarby. Den första etappen omfattar cirka 24 000 kvadratmeter och kommer att bli ett multifunktionellt kvarter för lärande, arbetsplatser, kultur och idrott. Järfälla kommun kommer att vara den största hyresgästen och hyra närmare 11 000 kvadratmeter för gymnasieskola. Inflyttning planeras till våren 2022.
Under våren byggstartade vi även Life City i Hagastaden, ett kontorshus omfattande 27 500 kvadratmeter uthyrbar area där Academic Work kommer att hyra 17 000 kvadratmeter. Inflyttning av de första hyresgästerna sker under fjärde kvartalet 2021.
Vi påbörjade även byggnationen av det första bostadskvarteret i den nya stadsdelen Nobelberget som färdigutbyggt kommer att innehålla 500 bostäder, kreativa kontor, kulturetableringar, grönska och mötesplatser. Kvarteret omfattar 68 bostadsrätter och inflyttning sker under hösten 2020. Parallellt rustas Formalinfabriken upp och Panncentralen byggs ut för att inrymma en förskola.

GRÄNBY PARK

Under andra kvartalet beslutade vi att genomföra ytterligare ett hyresrättsprojekt
i Gränbystaden, Gränby Park kvarter 1. Mellan åren 2016 och 2019 har vi uppfört tre hus med totalt 200 hyreslägenheter i området och dessa är idag fullt uthyrda. Gränby Park kvarter 1 omfattar 44 hyreslägenheter med kommersiella lokaler i bottenvåningen. Byggstart planeras till hösten 2019 med färdigställande under fjärde kvartalet 2020.

INVESTERINGAR

I februari ökade vi vårt långsiktiga investeringsmål från en till två miljarder om året i egna fastigheter. Första halvåret har vi investerat drygt 800 miljoner kronor men efter att vi under våren byggstartat flera stora projekt är vår fortsatta bedömning att investeringen för året kommer att uppgå till cirka två miljarder kronor. Kvarstående investering i beslutade projekt uppgår till 3,6 miljarder kronor. Förutom dessa projekt har vi i framtiden möjlighet att investera ytterligare cirka 24 miljarder kronor i våra fastigheter och markanvisningar vilket borgar för en långsiktigt hög investeringstakt.

DETALJHANDELNS UTVECKLING

Jag har tidigare pratat om detaljhandels utveckling och efter en vår med stort medialt fokus vill jag passa på att kommentera frågan igen. Vi ser en omställning i branschen och konstaterar att vissa butiker har det svårt med sin lönsamhet. Under det första halvåret har vi tagit vissa kostnader för kundförluster. Jag är övertygad om att det geografiska läget kommer att bli än mer avgörande framöver. Våra handelsplatser ligger i tillväxtområden på starka delmarknader och vi skapar attraktivitet genom att bygga tät och blandad stad med ett relevant innehåll. Vårt ansvar som fastighetsägare handlar om att skapa goda förutsättningar för butikerna att driva och utveckla sin verksamhet. De butiker som kommer att klara sig bäst, nu och i framtiden, är de som ligger på attraktiva platser, har insikt om kundernas preferenser och förmåga att anpassa sitt erbjudande efter nya konsumtionsmönster.

VI PRISAS FÖR VÅRT HÅLLBARHETSARBETE

I början av juni tilldelades vi årets utmärkelse för hållbar stadsutveckling av Nacka kommun för vårt långsiktiga och innovativa arbete. I Sickla återfinns bland annat en av Stockholms största solcellsanläggningar, drygt 250 laddplatser för elbilar samt containerodling som försörjer närområdet med grönsaker. Det är glädjande att vi uppmärksammas för vårt långsiktiga hållbarhetsarbete. Som stadsbyggare är det nödvändigt att tänka hållbart i allt vi gör, både i närtid och när vi utvecklar för framtiden.
Vårt aktiva hållbarhetsarbete gör det även möjligt för oss att genomföra grön finansiering och idag utgör den en tredjedel av vår totala lånevolym. 

Varje morgon när jag kommer till jobbet slås jag av den fantastiska utvecklingen som pågår här i Sickla. Vi har många byggkranar på plats, fasaderna på både hotell Tapetfabriken och Curanten är på väg upp och Nobelberget byter skepnad. Det ska bli spännande att komma tillbaka efter semestern och se vad som hänt.

Jag önskar er alla en riktigt skön sommar!

Annica Ånäs, verkställande direktör 

vd har ordet
vd har ordet
"Affären med Stockholms stad är nu klar och i juni tillträdde vi de första 14 fastigheterna om 51 000 kvadratmeter uthyrbar yta i Slakthusområdet."
Annica Ånäs
VD atrium ljungberg