Kompetenserna som bygger staden

Vi gör väldigt mycket på Atrium Ljungberg, inom affärsutveckling, projektledning, byggnation, uthyrning och förvaltning. Det gör att vi även har en bredd när det gäller kompetensen. Här är några av våra vanligaste yrkesroller.

Affärsutvecklare

En roll för dig som gärna blickar framåt. Arbetet börjar ofta med att forma en vision tillsammans med kund och kommun: Vad vill vi skapa och för vem? Det fortsatta arbetet handlar bland annat om att jobba med detaljplaner, engagera arkitekter och föra en dialog med potentiella hyresgäster.

Projektledare

Som projektledare är du med under hela bygget, från vision till kontrakt med kund. Rollen handlar om så mycket mer än budget och tidsplaner – du ska skapa engagemang och förmedla en tydlig målbild till alla inblandade konsulter och entreprenörer.

Uthyrare

Uthyrare är en säljroll som handlar om att identifiera företag som behöver nytt kontor, ta del av kundens önskemål och matcha det med rätt lokal och område. Arbetet innebär också att agera projektledare mellan kund och arkitekt, så att lokalen anpassas efter kundens behov.

Fastighetsschef

Som fastighetschef är du affärsmässigt ansvarig för ett av våra områden med alla dess butiker och kontor. Du har ansvar för budget, resultat och personal – att allting funkar och flyter.

Fastighetsskötare, drifttekniker och teknisk förvaltare

Dessa tre yrkesroller ansvarar, på lite olika sätt, för skötsel, drift och underhåll av fastigheterna. Det är dig våra kunder möter dagligen. Därför är skön attityd och en vilja att hjälpa lika viktigt som den tekniska kompetensen.

Har du kompetens inom exempelvis ekonomi, IT, juridik, marknad, kommunikation eller annat område utanför vår kärnverksamhet? Du behövs också.

Kontakta oss