"Det är alltid välkommet att komma med förslag och idéer"

Träffa Emma Henriksson, chef för digital utveckling och hållbarhet.

Vad gör du som chef för digital utveckling och hållbarhet?

Mitt uppdrag handlar om att leda arbetet med att identifiera hur digitalisering som omvärldsförändrare kommer att påverka och skapa möjligheter för Atrium Ljungberg och utifrån dessa insikter utveckla en digital strategi för bolaget samt koordinera våra digitala insatser. Jag leder även vårt hållbarhetsarbete där en viktig uppgift är att stötta och projektleda energi- och andra hållbarhetsprojekt. Vi kan använda digitaliseringen för att skapa resurseffektivitet på våra platser, ett område som är väldigt intressant.

Vad är roligast med ditt jobb?

Det är spännande att ta sig an nya utmaningar och extra intressant att se hur digitaliseringen påverkar oss, våra kunder och våra platser. Vi som bolag har innovativt tänkande som en av våra grundvärderingar, och det är något som märks i vårt sätt att arbeta. Vi arrangerar bland annat innovationslabb och hackathons med människor med olika erfarenheter och perspektiv. Bland annat involverar vi våra kunder för att fånga deras behov.

Vilken är din största utmaning? 

Utmaningen, men också möjligheten, med digitaliseringen är att hitta omarbetade eller nya affärsmodeller. Vi behöver förstå hur digitaliseringen påverkar kundernas beteenden. Omvärldsförändringarna innebär ett lärande och en resa som vi måste göra inom bolaget. Vi behöver utveckla vårt sätt att arbeta och bli mer snabbfotade, både internt och tillsammans med existerande och nya samarbetspartners.

Vad skulle du säga är Atrium Ljungbergs styrka?

Atrium Ljungberg är ett långsiktigt företag med starka värderingar. Vi har ett helhetstänk och jobbar långsiktigt med hållbar stadsutveckling tillsammans med våra samarbetspartners och andra aktörer på de platser där vi verkar. Med vårt fokus på innovation säkrar vi att vi hänger med i utvecklingen. Atrium Ljungberg är ett företag som verkligen satsar på sina medarbetare med delegerat ansvar och högt i tak. Det är alltid välkommet att komma med förslag och idéer, ofta får man möjlighet att prova idéerna i verkligheten.