"Jag har väldigt många kontaktytor"

Träffa Anna Lovéus, marknadsansvarig i Gränbystaden

Vad gör du som marknadsansvarig?

Min roll är väldigt bred och innehåller allt från jobba strategiskt med marknadsplaner och planering av aktiviteter, till att sätta upp vepor eller dekaler i golvet. En viktig del i rollen är att ha en bra relation med våra hyresgäster och följa deras utveckling för att säkra att de mår bra och trivs hos oss. Jag bollar gärna tips och möjligheter till aktiviteter tillsammans med dem. Vi har även ett marknadsråd med alla butikschefer där vi har möjlighet att fånga upp önskemål och idéer. 

Vad är roligast med ditt jobb?

Det roligaste är att det är så omväxlande och att ingen dag är den andra lik. Jag har väldigt många kontaktytor, allt från samarbetspartners, hyresgäster till kollegor, byråer och besökarna i Gränbystaden. Vi är mitt uppe i att se hur vår vision om att skapa Uppsalas andra stadskärna blir till verklighet, och Gränbystaden är en del i hela Uppsalas tillväxt. Gallerian är hjärtat i området men Gränbystaden är så mycket mer idag, speciellt nu när vi bygger bostäder. Det är så intressant att få förmedla och sprida den bilden till människor som rör sig i Gränbystaden.

Vilken är din största utmaning? 

Det traditionella sättet att jobba med handel är att fokusera på pris och produkt. Men idag är inte shopping i sig en upplevelse, utan en del av något större. Vi vill istället förmedla en känsla och jobbar mycket mer med upplevelser och aktiviteter och att skapa mötesplatser. E-handelns påverkan på den fysiska handeln är frågor som vi diskuterar mycket just nu. Eftersom Gränbystaden har utvecklats otroligt mycket, från att vara en lada på åkern till att bli en stadskärna där handeln är integrerad med kontor, bostäder, service och kultur, är jag säker på att vi kommer hantera utvecklingen på ett bra sätt.

Vilka egenskaper har en bra marknadsansvarig?

Innan jag började här hade jag ingen aning om vad en centrumledning egentligen gjorde, jag blev taggad i ett inlägg på Facebook och blev tipsad om ett jobb. Men nu har jag lärt mig att det är viktigt att vara lyhörd och att gilla mötet med människor, men också att kunna ta tuffa beslut som kanske inte alla enskilda är nöjda med men som stärker Gränbystaden i stort. Kreativitet hjälper mycket, man behöver hela tiden testa nya saker och utveckla sitt sätt att arbeta. Det är också en stor fördel om man är strukturerad, speciellt just nu när det är väldigt många projekt som pågår och planeras i Gränbystaden.  

Hur är det att jobba på Atrium Ljungberg?

Jag trivs jättebra, det är högt till tak och det finns verkligen utrymme för att komma med idéer och förslag. Jag och många andra känner en stolthet för företaget och våra platser. Det är viktigt att man delar företagets värderingar för de är en så stor del av vår vardag och något vi jobbar mycket med.