Vi vill att du utvecklas med oss

Vi är stolta. Men inte nöjda.

För att utvecklas vidare utmanar vi oss själva. Vi vågar prova och göra sånt som är svårt, nytt och kanske oväntat. På så sätt kan vi skapa ännu mer att vara stolta över.

Vi vill vi främja en arbetsmiljö som tar tillvara kreativt tänkande, ansvarstagande och entreprenörsanda för att medarbetarna skall stimuleras och motiveras i sin vardag. Vi strävar efter en hög grad av individuell handlingskraft. Detta uppnår vi genom ett ledarskap som delegerar befogenheter att påverka och agera, ger stöd och uppmuntrar till lärande och utveckling.

Vår övertygelse är att tydligt ansvar, frihet och stimulerande arbetsuppgifter höjer motivationen och engagemanget hos våra medarbetare. Som en hjälp i detta arbete har vi en Performance Management-process. Den syftar till att förankra Atrium Ljungbergs strategi och målsättningar hos alla medarbetare och att säkerställa att alla medarbetare har en klar insikt i vad de förväntas uppnå under året och hur de ska agera för att nå sina mål. 

kontakta oss