Erika Wesslén

Fastighetsområde Uppsala City / Marknadsansvarig
Bredgränd 6, 753 20 Uppsala, Sverige
Fastighets AB Stadsgården, 753 20 Uppsala, Sverige

Fler medarbetare på Fastighetsområde Uppsala City

E

Eva Troell

Fastighetsområde Uppsala City / Fastighetschef

J

Jonny Samuelsson

Fastighetsområde Uppsala City / Fastighetsskötare

R

Roger Olsson

Fastighetsområde Uppsala City / Drifttekniker