Jonny Samuelsson

Fastighetsområde Uppsala City / Fastighetsskötare
Bredgränd 6, 753 20 Uppsala, Sverige
Fastighets AB Stadsgården, 753 20 Uppsala, Sverige

Fler medarbetare på Fastighetsområde Uppsala City

E

Eva Troell

Fastighetsområde Uppsala City / Fastighetschef

Erika Wesslén

Fastighetsområde Uppsala City / Marknadsansvarig

R

Roger Olsson

Fastighetsområde Uppsala City / Drifttekniker