Erika Wesslén

Marknadsområde Uppsala City / Marknadsansvarig
Bredgränd 6, 753 20 Uppsala, Sverige
Fastighets AB Stadsgården, 753 20 Uppsala, Sverige

Fler medarbetare på Marknadsområde Uppsala City

E

Eva Troell

Marknadsområde Uppsala City / Marknadsområdeschef

J

Jonny Samuelsson

Marknadsområde Uppsala City / Fastighetsskötare

R

Roger Olsson

Marknadsområde Uppsala City / Drifttekniker