Jonny Samuelsson

Marknadsområde Uppsala City / Fastighetsskötare
Bredgränd 6, 753 20 Uppsala, Sverige
Fastighets AB Stadsgården, 753 20 Uppsala, Sverige

Fler medarbetare på Marknadsområde Uppsala City

E

Eva Troell

Marknadsområde Uppsala City / Marknadsområdeschef

Erika Wesslén

Marknadsområde Uppsala City / Marknadsansvarig

R

Roger Olsson

Marknadsområde Uppsala City / Drifttekniker