Life City

Life City - ett nytt centrum för affärsutveckling och service kopplat till vård och forskning.

Kommun: Stockholm

Lokaltyp Uthyrbar yta (m2)
Parkering 4 400
Kontor 27 500
Summa 31900
Investering (mkr)
1 870
Färdigställs
2022
Hyresvärde exkl. tillägg (mkr)
109
Tillbaka
vision

Hjärtat i Stockholms nya kluster

Mitt i Hagastadens framväxande life science-kluster, ovanpå E4:an, bygger Atrium Ljungberg Life City - ett nytt centrum för affärsutveckling och service kopplat till vård och forskning. Visionen för Life City är en scen och en mötesplats för näringsliv, forskning, vård- och omsorg, där företag får tillgång till all den dynamik och kompetens som nu samlas inom ett begränsat område.

Vår målsättning är att Life City blir den självklara mötesplatsen för alla som är verksamma i Hagastaden. I kvarteret utformar vi olika typer av arbetsmiljöer och nya former för arbete och möten. Allt för att skapa de bästa förutsättningarna för innovativa och dynamiska samarbeten.

Life City blir entrén och skyltfönstret för Hagastadens life science- kluster vid Skandinaviens mest visuella plats mitt mellan Solna och Stockholm där 200 000 människor passerar varje dag, 73 miljoner varje år. 

I september 2018 fattades beslut att starta projektet Life City i Hagastaden då ett hyresavtal om 17 000 kvm tecknats med Academic Work. Projektet, som ligger invid Nya Karolinska Solna, omfattar en investering om 1,9 miljarder kronor inklusive markförvärv. 

Bygglov och startbesked har erhållits och genomförandeavtal har träffats med Trafikverket. Projektet har byggstartat och upphandling av stomme och yttre fasad har genomförts. Första inflyttning beräknas ske under fjärde kvartalet 2021 och hela
huset beräknas stå färdigt under våren 2022.

projekt life city
projekt life city

3D-vy Life City

Vill du se hur vår spektakulära byggnad Life City kommer se ut innan den faktiskt är färdigbyggd? Upplev framtida Life City ur ett verklighetstroget 3D-perspektiv. Gå på gatorna i Hagastaden, mitt i det framväxande life science-klustret, vid Nya Karolinska precis invid Solnavägen.

kontakt