Stadsmiljöer som skapar värde

Affärsmodell

 

Projektutveckling

Skapar värde för dig som hyresgäst

Vår projektutveckling innefattar om- och nybyggnation och sker på attraktiva tillväxtmarknader, ofta i anslutning till befintligt bestånd. Vi är lyhörda för att hitta nya affärsmöjligheter tillsammans med våra kunder och vi använder oss av egna medarbetare för att säkerställa kontinuitet från idé till inflyttning. Genom att skapa mötesplatser med blandade verksamheter skapar vi mervärde för våra kunder där de olika aktörerna drar nytta av varandra. 

Skapar värde för dig som ägare

Projekten ger god värdetillväxt för Atrium Ljungberg och dess ägare. Vi har som målsättning att projektvinsten i våra ny- och tillbyggnadsprojekt ska vara minst 20 procent. Vår breda projektportfölj bidrar till att höja värdet och totalavkastningen på vårt bestånd.

Skapar värde för samhället 

Vi skapar kompletta och hållbara stadsmiljöer där människor kan leva, vistas, arbeta och bo över tid. Vi tillvaratar ekonomiska, sociala och miljömässiga värden.

Förvaltning

Skapar värde för dig som hyresgäst

Atrium Ljungberg är en långsiktig hyresvärd med löpande och nära samverkan med våra kunder. Genom lokal förvaltningspersonal kan vi tidigt fånga och förstå kundernas behov och skapa förutsättningar för dem att bedriva lönsam verksamhet. 

Skapar värde för dig som ägare

Vi bedriver effektiv förvaltning med ett stadigt ökande driftöverskott vilket också bidrar till ökat fastighetsvärde. Beståndet är koncentrerat till attraktiva områden i de fyra storstadsregionerna där tillväxten är stark.

Skapar värde för samhället

Inom Atrium Ljungberg arbetar vi tillsammans. Vi förvaltar och utvecklar våra mötesplatser i samverkan med kommuner, invånare, boende och andra intressenter. Vi har ett starkt lokalt engagemang på de platser där vi verkar.

Förvärv och försäljning

Skapar värde för dig som hyresgäst

Vi utvecklar och förvaltar för att äga för en lång tid framöver, vilket skapar kontinuitet och trygghet för kunderna. Vi renodlar kontinuerligt beståndet genom förvärv och försäljningar för att skapa attraktiva och levande stadsmiljöer med ett stort flöde av människor. Fastigheter säljs endast om de inte ryms inom vår strategi.

Skapar värde för dig som ägare

Vi förädlar löpande beståndet och har därmed en bred portfölj med riskspridning och god
totalavkastning. 

Skapar värde för samhället

I samband med förvärv görs en genomlysning av objektet och vi identifierar förbättringsområden för att tillvarata och utveckla ekonomiska, sociala och miljömässiga värden.

Affärsidé

Genom långsiktigt ägande, utveckling och förvaltning erbjuder vi våra kunder attraktiva handels-, kontors- och stadsmiljöer på starka delmarknader. Med egen kompetens och helhetsperspektiv adderar vi mervärden för våra kunder och samarbetspartners, och skapar värdetillväxt i bolaget.