Ett nära samarbete

Tillsammans med Atlas Copco skapade vi deras nya huvudkontor.

"Utifrån en klar men övergripande strategi bjöd Atrium Ljungberg in oss i ett tidigt skede för att diskutera hur våra behov kunde tillgodoses. Först därefter mejslades detaljerna ut. Min erfarenhet är att Atrium Ljungberg står för ett långsiktigt och konsekvent tänkande. Det finns också en god värdegemenskap mellan de två bolagen - vi delar många grundläggande värderingar."

Hans Ola Meyer, Chief Financial Officer Atlas Copco AB