Ett komplement till citybutiken

City Gross etablerade sig i Gränbystaden.

"Uppsala är en attraktiv etableringsort för City Gross och Gränby är ett av de mest expansiva storstadsområdena i landet. Därför är det naturligt för oss att etablera ytterligare en City Gross-butik här, som komplement till vår befintliga butik i stadens södra del."

Mikael Lagerwall, informationschef på Bergendahls/City Gross