Internationell lyskraft genom unik samverkan

Efter en inledande analys av Kistas förutsättningar, valde vi på Atrium Ljungberg, i samverkan med Stockholm stad, Kista Science City och ytterligare 30 aktörer, att starta en demoversion av ett sammanhang som skulle komma att bli ett av Sveriges mest kända innovationscentrum.

Den första analysen visade på dåliga förutsättningar i Kista för såväl trevliga kvällsaktiviteter som för företag, akademi och andra aktörer att mötas och utveckla internationellt slagkraftiga teorier och produkter tillsammans. Samtidigt fanns så mycket potential i kompetens och interaktioner. Tänk allt positivt som kunde hända om man möttes oftare?

Utifrån den hypotesen växte visionen om att stärka Kistas internationella lyskraft fram, och idén om DAC (Digital Art Center) föddes. Den handlar om att på ett fysiskt sätt visa vad samverkan kring en gemensam vision kan göra både för involverade parter och samhället.
Idag har upp till 5 000 personer från vetenskaper inom såväl konst som tung dataindustri slussats genom DAC betaversionen. Resultaten av historiska krockar mellan kultur, teknik och forskning har studerats och utmanats så pass att det till slut stod klart för akademi, företag och myndigheter vilken oerhörd potential det finns i att utveckla en smältdegel inom detta område och på den plats Atrium Ljungberg pekat på. Efter ett avtal med Stockholms universitet var den sista pusselbiten på plats och visionen kunde börja bli verklighet.

Idag kallas platsen Nod. Och i hjärtat av Nod ligger grundbulten, DAC, som en symbol för vad som händer när man tillåter att idéer krockar.

Ingen byggnad i Norden har fått lika mycket vitsord i press, av nationella och internationella besökare eller uppmärksamhet i akademiska kretsar som detta samverkansprojekt. Och det bästa är att det bara är början. På ett nytt kapitel i Atrium Ljungbergs, Stockholms Universitets, Stockholms stads, ICT Sveriges och – förstås - Kistas utveckling."