I Sickla kan vi ta ut svängarna

Området knyts alltmer ihop med Hammarby Sjöstad.

"Lite förenklat kan man säga att hela Sickla, med vissa undantag, ägs av Atrium Ljungberg. Det gör att vi kan ta ut svängarna här, vilket är avgörande för hur stadsbilden ser ut när området är färdigutvecklat runt år 2030. Utvecklingen gör också att Sickla alltmer knyts ihop med Hammarby Sjöstad - det ger boende där ett större utbud i delarna som ligger nära Sickla."

Petter Klingofström, Uthyrningschef Atrium Ljungberg