Ett stort engagemang i Uppsalas utveckling

- Atrium Ljungberg har ett stort engagemang i Uppsalas utveckling, både i stort som smått. De lyfter blicken och ser inte bara till sina egna delar, utan månar om helheten och förstår att man verkar i ett större sammanhang.

 - Ett nära och bra samarbete med stadsutvecklare som Atrium Ljungberg är helt avgörande för oss som verkar som kittet mellan fastighetsägare, kommun, handeln och andra aktörer för att skapa samverkan och ett attraktivt Uppsala. Jag är jättenöjd med vårt samarbete och de satsningar som Atrium Ljungberg har gjort i Uppsalas stadskärna. Ta omvandlingen av Rådhuset till exempel, det blev ju bra för hela Uppsala. Rådhuset är ett landmärke och Atrium Ljungberg har verkligen visat att det går att bevara byggnader och platser men ändå ha ett nytt tänk.

Lisa Thörn, vd & cityledare, Uppsala Citysamverkan.