Dekorativ bild

Förändringar i samband med spridningen av covid-19

Vi på Atrium Ljungberg följer noggrant och kontinuerligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer kring covid-19 och anpassar löpande vår verksamhet utifrån det. Med anledning av den senaste utvecklingen har vi valt att ställa in samtliga publika evenemang på våra handelsplatser under perioden 12 mars-15 april. Handelsplatserna hålls dock öppna som vanligt, även om vissa butiker kan ha avvikande öppettider. Se respektive butiks hemsida för aktuella öppettider.

Dessa handelsplatser påverkas:

 • Sickla Köpkvarter, Nacka
 • Farsta Centrum, Stockholm
 • Söderhallarna, Stockholm
 • Mobilia, Malmö
 • Gränbystaden, Uppsala
 • Forumkvarteret, Uppsala

Detta beslut gäller tillsvidare och ny bedömning sker löpande.

 

Skydda dig och andra från smittspridning

Vi vill även uppmana alla våra besökare, medarbetare och hyresgäster att följa Folkhälsomyndighetens allmänna råd för att undvika smitta.

 • Tvätta händerna ofta
  Smittämnen fastnar lätt på händer. De sprids vidare när du tar någon i hand. Tvätta därför händerna ofta med tvål och varmt vatten, minst 20 sekunder. Tvätta alltid händerna när du kommer hem eller när du kommer till ditt arbete efter att ha varit ute, före måltid, vid mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.

 • Hosta och nys i armvecket
  När du hostar och nyser sprids små, små droppar som innehåller smittämnen. Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer. Släng alltid pappersnäsduken i en papperskorg och tvätta händerna.

 • Undvik att röra ögon, näsa och mun
  Smitta sprids genom slemhinnor i ögon, näsa och mun. En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ögon, näsa och mun.

 • Stanna hemma när du är sjuk
  Stanna hemma när du är sjuk. På så sätt undviker du att smitta människor på bussen, ditt arbete eller där du är nära andra.

 • Handsprit
  Om tvål och vatten inte finns tillgängligt, kan man använda handsprit med minst 60 % alkohol. Tvätta alltid händerna med tvål och vatten om händerna är synligt smutsiga.

Eftersom läget kan förändras fort är det naturligtvis viktigt att alla löpande tar del av Folkhälsomyndighetens information, se länk nedan.

Ta även del av informationen som läggs upp på www.krisinformation.se Där samlas information från alla myndigheter.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/