Intressenter och dialog

Atrium Ljungberg skapar miljöer där människor ska vilja vara – leva, arbeta och vistas – nu och under lång tid framöver. För att lyckas med det krävs att vi sätter innovativt tänkande, långsiktighet, pålitlighet och samverkan i centrum. I samverkan ingår att vara lyhörda för våra kunders och hyresgästers samt andra viktiga intressenters krav på Atrium Ljungberg som hyresvärd, partner, investering och som arbetsgivare.

De viktigaste intressenterna för oss är kunder, ägare och investerare, medarbetare och kommuner. De är alla viktiga för vårt värdeskapande. Vår dialog med dessa är en förutsättning för att få kunskap om och förutsättningar att skapa ett relevant erbjudande där människor vill vistas. Därför har vi en löpande dialog med dem och vi har även haft en specifik dialog för att få insikt i deras förväntningar på oss, med fokus på hållbart företagande.

Samarbete

Vi ska ha fokus på våra kunder i allt vad vi gör. Samarbetet med kunder, leverantörer, kommuner och andra intressenter ska vara nära, långsiktigt, stabilt och personligt. Vår organisation är utformad för att sätta kunderna och affären i fokus, finnas nära våra kunder och ha korta beslutsvägar i affärsprocessen. Vi värnar sunda affärsmetoder i den egna verksamheten och i relation med leverantörer och andra partners. Genom samverkan hittar vi innovativa lösningar och skapar tillsammans långsiktigt hållbara och attraktiva miljöer.

Vill du veta mer?