Dekorativ bild

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhet är ett våra övergripande målområden, förutom långsiktig stabilitet, lönsamhet och tillväxt.

Hållbarhetsarbetet är integrerat i vår affärsmodell och i den dagliga driften av våra fastigheter. Alla mål, förutom den om att vi ska vara en av Sveriges bästa arbetsplatser, följs upp kvartalsvis och vi är på god väg att uppnå våra högt ställda mål.

Mål Resultat
Vid utgången av 2021 ska andelen certifierade byggnader vara 100 procent. Per 2021-09-30 var 77 procent av uthyrbar yta certifierad.
Energianvändningen ska minska med 30 procent från 2014 till utgången av 2021. Mellan 2014 och juni 2021 minskade energianvändningen med 25 procent per kvadratmeter.
Vid utgången av 2021 ska andelen gröna hyreskontrakt uppgå till minst 50 procent av kontrakterad årshyra. Per 2021-10-01 var 55 procent av den totala kontrakterade årshyran ett grönt hyresavtal.
Vi ska vara en av Sveriges bästa arbetsplatser. Vi deltar årligen i Great Place to Works utvärdering av Sveriges bästa arbetsplatser. Vårt mål är att nå ett index på 85 procent. 2020 överträffades målet och vi nådde ett index om 89 procent.

 

Övriga finansiella rapporter från bolaget hittar du här.