Hållbarhetsredovisning

Här hittar du både vår årsredovisning samt GRI-komplement med alla uppgifter om vår verksamhet de senaste åren.

Här hittar du både vår årsredovisning samt GRI-komplement med alla uppgifter om vår verksamhet fem år bakåt i tiden.
Atrium Ljungbergs insatser för hållbart företagande redovisas i årsredovisningen enligt Global Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer för hållbarhetsredovisning. GRI-komplementet och webb tillhandahåller ytterligare hållbarhetsrelaterade uppgifter. Från och med redovisning av år 2016 så ersätts GRI-komplementet av rapportering i årsredovisning och fördjupade redovisning av resurseffektivitet och klimat här och intressentdialog och väsentlighetsanalys här.

Övriga finansiella rapporter från bolaget hittar du här.

Vill du veta mer?