Samarbete tar oss längre

Vi inom Atrium Ljungberg arbetar tillsammans. När vi utvecklar och driver mötesplatser gör vi det i samverkan med kunder, kommuner, innevånare, boende och andra intressenter. Det vi bidrar med till samhället är alldeles för viktigt för att göras på något annat sätt.

Partners och projekt 

För att jobba mot nationella och internationella hållbarhetsrelaterade mål och riktlinjer deltar Atrium Ljungberg i flera utvecklingsprojekt i bygg- och fastighetsbranschen. Vi deltar exempelvis i Stockholm stads forum för hållbara fastigheter, ett nätverk för stora fastighetsbolag i Stockholm med målet att energieffektivisera och hållbarhetsanpassa fastigheter. Via branschorganisationen Fastighetsägarna medverkade vi under 2016 till utvecklingen av en gemensam uppförandekod för branschen. Atrium Ljungberg ingår också i Sweden Green Building Councils Breeam-kommitté som ansvarar för strategier gällande förvaltning, utvärdering och utveckling av certifieringssystemet. Dessutom har vi även undertecknat FN:s Global Compact, där försiktighetsprincipen är en underliggande princip i miljöåtagandet. Utöver värderingar och policyer som grundläggande styrmedel är vi anslutna till FN:s Global Compact och stödjer dess principer.

Vill du veta mer?