Människorna gör staden

Vi på Atrium Ljungberg skapar attraktiva och hållbara stadsmiljöer där människor vill leva, arbeta och vistas nu och i framtiden.
”2018 var ett framgångsrikt och intensivt år för Atrium Ljungberg. Vi gjorde de största affärerna i Atrium Ljungbergs historia och vi levererade det bästa resultatet nånsin.”
Annica Ånäs, verkställande direktör
Resultat före värdeförändringar

Koncernen redovisar ett resultat före värdeförändringar på 1 214 miljoner kronor (1 180), en ökning med 2,9 procent. Vårt driftnetto kommer att öka, likaså våra räntekostnader, varför vår prognos uppgår till 1 200 miljoner kronor för resultat före värdeförändringar för 2019.mkr
Investeringar under året

Under 2018 investerade vi totalt 1,8 miljarder kronor i egna fastigheter, varav drygt 1,2 miljarder kronor i projektfastigheter. Investeringar i egna fastigheter avsåg främst Gränbystaden och Sickla.

mkr
  Mål 2019
  Mål 2018
Föreslaget utdelning/ direktavkastning per aktie

Med en planerad investeringstakt på två miljarder kronor per år och en målsättning om en projektvinst om 20 procent på ny- och tillbyggnationer, har vi – och därmed aktien – möjlighet till god värdetillväxt över tid. Totalavkastningen har under de senaste fem åren uppgått till i genomsnitt 12 procent per år.

kr/aktie
 

Föreslagen utdelning/ direktavkastning per aktie

Ett händelserikt år

Atrium Ljungberg ska utveckla Slakthusområdet

Atrium Ljungberg har tecknat avtal om att förvärva befintliga fastigheter samt markanvisningar i Slakthusområdet söder om Stockholm city. Visionen är att stadsdelen ska utvecklas till en dynamisk del av innerstaden och en mötesplats för kontor, boende, mat, kultur och upplevelser.

Läs mer

Rekordstort hyresavtal med Academic Work i Hagastaden

I september tecknade vi vårt historiskt största hyresavtal med Academic Work, som väljer att samla delar av verksamheten i nya Life City i Hagastaden i Stockholm. Academic Work kommer att hyra drygt 17 000 kvadratmeter kontor i fastigheten som beräknas stå färdig under första halvåret 2021.

Bytesaffär med Folksam Fastigheter

Under året gjorde vi en bytesaffär med Folksam Fastigheter där vi förvärvade Katarinahuset vid Slussen och sålde Blästern 6 i Hagastaden och Roddaren 7 på Kungsholmen i Stockholm. Genom affären stärker vi vår position i Slussenområdet och kan därmed vara med och utveckla Slussen till en levande mötesplats för alla stockholmare.

Markanvisningar i Slussen och Hagastaden

I juni vann vi markanvisningar i Slussen och i Hagastaden. I Slussen, med den så kallade Mälarterassen, vill vi skapa en mötesplats med fokus på mat och kultur. I östra Hagastaden är ambitionen att utveckla unika kontorsmiljöer.

Byggstart BAS Barkarby i Järfälla

I december 2018 tog vi beslut om att starta den första etappen av projektet Bas Barkarby som omfattar drygt 24 000 kvadratmeter. Järfälla Kommun kommer att hyra 11 000 kvadratmeter med planer för gymnasieskola, multihall, bibliotek och annan kulturverksamhet.

Säljstart av första bostadskvarteret på Nobelberget

I september 2018 startade vi försäljningen av det första bostadskvarteret på Nobelberget. Byggstarten av de första 68 lägenheterna planeras till andra kvartalet av 2019 med inflyttning under 2020.

Sveriges snyggaste kontor

Atrium Ljungberg satsar på att skapa framtidens kontor och som ett led i detta utvecklade vi under 2018 vårt egna nya huvudkontor. Kontoret är helt aktivitetsbaserat och skapat för att främja samarbete, kreativitet och effektivitet. I november vann vi tävlingen Sveriges snyggaste kontor, där bland annat stil, arbetsmiljö och nytänkande premieras.

Vårt fastighetsbestånd i siffror

Vårt fastighetsbestånd bestod 2018 av totalt 51 fastigheter med ett fastighetsvärde om 44 miljarder kronor. Våra fastigheter utgörs av kontor, handel och bostäder och är belägna i Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala.

TYNGDPUNKT INOM KONTOR

Årshyra per lokaltyp

47 procent av den kontrakterade årshyran avser kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala. 

... I STOCKHOLMSOMRÅDET

Årshyra per region

72 procent av den kontrakterade årshyran avser våra fastigheter i Stockholm.

Projektstatus 2018

Under 2018 uppgick investeringarna i våra egna fastigheter till 1758 miljoner kronor varav 1216 miljoner kronor i projektfastigheter. Investeringarna avsåg främst Sickla Front II, Gränbystaden samt Mobilia Torghuset

Vår stad

En levande stad behöver både bostäder och arbetsplatser. Men det är människorna som gör staden så där levande och pulserande som vi vill att den ska vara.

En ny mötesplats för e-handeln

Leveriet är vår nya tjänst för den växande e-handeln – en fysisk mötesplats för paketutlämning med ombonade butiksmiljöer, kunnig personal och en mängd tilläggstjänster som gör nätköpet till en ny upplevelse.

"Det är väldigt smidigt att man kan prova sina beställda kläder här”
Linda Malmborg, butikschef.

Läs mer

Flexibla lokaler i oslagbart läge

Området kring Slussen genomgår en stor förvandling. Hit, till våning 7 i Glashuset, flyttar konsultbolaget HiQ när de samlar sina medarbetare till ett nytt huvudkontor i Stockholm.

“Slussen kommer att bli det hetaste området i Stockholm”
Erik Ridman, kommunikationschef på HiQ.

Läs mer

Med fokus på människor och miljö

Miljöcertifierade fastigheter, ansvarsfulla leverantörskedjor och en jämställd och säker arbetsmiljö är bara några exempel på hur vi värnar om människor och miljö och vill bidra till ett hållbart samhälle.
Energianvändning

Mellan 2014–2021 ska energianvändningen minska med 30 procent. Vår energianvändning har hittills minskat med 13 procent. Ökningen mot 2017 beror främst på en fastighet som förvärvats under april 2017 där hyresgästen bedriver energiintensiv verksamhet. Ökningen beror också på en varm sommar och ett ökat behov av kyla.

kWh/kvm
  Mål
Gröna hyresavtal

År 2021 ska andelen gröna hyresavtal uppgå till 50 procent av kontrakterad årshyra. Andelen gröna hyresavtal var 27 (18) procent per sista december 2018.%
  Mål
Andel certifierade fastigheter

År 2021 ska 100 procent av våra fastigheter vara certifierade. Under 2018 har andelen certifierad uthyrbar yta ökat till 34 (16) procent. Projektfastigheter och fastigheter förvärvade de senaste två åren ingår inte i målet.%
  Mål 2018
Medarbetarmål och utfall

Vårt mål är att uppnå ett genomsnittligt förtroendeindex på minst 85 procent i GTPW:s utvärdering, vilket vi har överträffat de senaste fem åren. Resultatet 2018 blev 88 procent.%
  Mål 2018
Atrium Ljungbergs årsredovisning 2018 Fullständig årsredovisning inklusive hållbarhetsrapport kan laddas ner nedan.