Års - och hållbarhetsredovisning 2019

Dekorativ bild

En hållbar kvartersstad

När staden växer ställs nya krav på hållbara och effektiva lösningar inom bland annat matproduktion och transporter.

Att dagens matproduktion och konsumtion är ohållbar är de flesta överens om. Nya kostvanor, förbättrad matproduktion och minskat matsvinn är några komponenter som krävs för att vända utvecklingen. Den snabba urbaniseringen tränger även undan bra odlingsmark och olika typer av stadsodlingar börjar dyka upp runt om i världen.

Det var den gemensamma passionen för odling, matlagning och goda smaker som fick Lill och Carl Grebing att utforska möjligheten till att kunna odla i stadsmiljö. Resultatet blev företaget Cubegreens, där odling av sallader, grönsaker och örter sker hydroponiskt i container. Cubegreens kom i kontakt med Atrium Ljungberg och våren 2019 placerades den första containern mitt i köpkvarteret i Sickla.

Hydroponisk odling innebär att ingen jord används och attväxterna får sin näring direkt från vatten. Ett salladshuvud behöver 0,4 liter vatten, jämfört med 13 liter i traditionell odling och det tar cirka åtta veckor från frö till skörd. Odlingen sker utan jord och inga gifter eller bekämpningsmedel används.

– Vi har stora utmaningar med dagens livsmedelsförsörjning; maten produceras ofta storskaligt, transporterats långväga och sedan slängs 30–50 procent av råvarorna globalt. Matsystemet vi har idag gör att vi människor har tappat anknytning till maten vi äter, det vill vi vara med och ändra på med lokal och småskalig odling, säger Lill.

Odlingscontainern i Sickla har skapat stor nyfikenhet och Lill och Carl har på kort tid blivit lokalkändisar i stadsdelen.

– Det är en jättestyrka att vi är superlokala, vi brukar säga att vi härodlar eller kvartersodlar. Det kommer fram 10–15 personer i timmen och kikar in i containern när vi är där och arbetar, säger Carl.

Med nästan 14 miljoner besökare under 2019 och de tusentals som bor och arbetar i Sickla finns en stor potential att medvetandegöra och potentiellt förändra människors beteenden. Förhoppningen är att få fler att välja lokalproducerade grönsaker istället för att köpa sallad som fraktats långa sträckor med många mellanhänder.

– I vår odlingscontainer på 30 kvadratmeter, som i vanliga fall används till att just frakta mat, kan vi odla fyra ton per år, vilket motsvarar en full försörjning av sallad, örter och kål för 50 familjer. Det är en styrka att vi kan odla året runt och vi har möjligheten att optimera ljus och värme efter respektive grödas önskemål, fortsätter Carl.

Bland kunderna finns bland annat ICA Kvantum i Sickla och restaurangerna Erssons och Urban Deli. Dessutom kan privatpersoner beställa i Cubegreens webbshop och hämta upp varorna på Atrium Ljungbergs serviceinriktade paketombudskoncept Leveriet i Sickla galleria. Lill och Carl levererar även direkt till kontorshyresgäster i Sickla, bland annat till medarbetarna på Atrium Ljungbergs huvudkontor.

– Många av våra kunder tycker att det är väldigt speciellt att ha en relation med de som odlar maten de äter. Om vi skulle göra det på traditionellt sätt hade det krävts 8 000 kvadratmeter odlingsmark och vi skulle behöva arbeta ganska långt från städerna där våra kunder finns. Världens befolkning växer och vi behöver hitta nya sätt att odla om vi ska kunna föda fler människor på jorden, säger Lill.

Sedan 2018 har Atrium Ljungberg ett samarbete med Sweden Foodtech, Sveriges ledande aktör inom foodtech, det vill säga omställningen av det globala matsystemet med hjälp av innovation, tech och data. Organisationen har även sitt kontor och en mötesplats för foodtech-entreprenörer och start ups i Söderhallarna vid Medborgarplatsen i Stockholm. Atrium Ljungbergs ambition med samarbetet är dels att transformera Söderhallarna till en världsledande hubb för matinnovation, men även att få lärdomar kring hur vi med hållbarhet, hälsa och innovation, kombinerad med tech och data, kan utveckla framtidens hållbara stadsdelar och mötesplatser med mat i fokus.

Atrium Ljungberg arbetar brett och långsiktigt med hållbar stadsutveckling. Dels inom infrastrukturfrågor, som avfallshantering, vatten och energiförsörjning. Men även genom att skapa gröna ytor – både parker och gröna tak – som främjar biologisk mångfald och kretsloppstänkande, vilket bidrar med ekosystemtjänster som luftrening och pollinering. Fokuset på hållbara stadsdelar är något som Cubegreens delar. Deras ambition är att skapa så många cirkulära kretslopp som möjligt. Redan idag används enbart förnybar el till containern. När vattnet behöver bytas används det av Sicklas trädgårdsmästare för att vattna områdets plantering, istället för att det släpps ut i sjöar och vattendrag. Cubegreens ser även fler möjligheter.

– Våra lampor alstrar ganska mycket energi. Tänk om värmen kunde skjutas in i en kontorsbyggnad. Dessutom gillar ju våra växter koldioxid, något som vi idag får via produktionen av Lantmännens etanol, där koldioxid frigörs. Det vore intressant att utforska möjligheten att istället ta tillvara på den koldioxid som skapas av människor i en byggnad, säger Lill.

Cubegreens förhoppning är att containerodling på sikt kommer att byggas in i samhällsbilden. Till exempel skulle en bostadsrättsförening på Nobelberget, ett äldreboende eller en skola kunna vara självförsörjande.

– Vi lever i en orolig värld och det finns en vilja att Sverige ska vara mer självförsörjande. Idag importeras 75–80 procent av alla grönsaker. Om vi ska kunna stå på egna ben behöver vi hitta smarta sätt och utrymmen där vi kan odla mer själva, för efterfrågan finns, avslutar Carl.

 

CUBEGREENS I KORTHET

750 salladshuvuden, 390 knippen med svartkål eller 1 750 krukor basilika i veckan kan produceras på odlingens yta om 30 kvadratmeter. För att uppnå samma produktivitet vid konventionell odling krävs en yta motsvarande 1,5 fotbollsplaner. Inne i odlingen förbrukas 0,4 liter vatten för att odla ett salladshuvud jämfört med 13 liter vid konventionell odling.