Års - och hållbarhetsredovisning 2019

Dekorativ bild

Staden som tjänst

Genom att addera ett digitalt lager över våra fysiska platser kan de bli ännu mer smidiga och attraktiva för människorna som lever där.

Som stadsutvecklare är vi på Atrium Ljungberg experter på att utforma fysiska miljöer. Vi vet hur man bygger bra för företag och människor och skapar levande mötesplatser, stråk  och lugna oaser. Men tack vare digitaliseringen märker vi en förändring i stadsbilden. Med hjälp av den digitala tekniken ser vi nya mobilitetslösningar, transportmetoder och hjälpmedel växa fram, ofta med syftet att underlätta vardagen för människor.

Idag är den digitala miljön en naturlig del av vårt liv och vi lever i två världar parallellt, i en så kallad digifysisk värld. Samtidigt som vi rör oss mot att i större utsträckning träffas, föra konversationer och skapa nätverk i digitala forum så ser vi en efterfrågan på fysiska möten och sammanhang, både på och utanför arbetet. Företag och organisationer efterfrågar forum för att träffas för att lära av varandra, hitta samarbeten och utvecklas, ofta över branschgränser.

När man, som vi, äger den fysiska platsen där människor rör sig i stadsrummet, är steget inte långt till att gå vidare med att även komplettera med digitala tjänster som förstärker platsen. Att bygga in de gemensamma mötesplatserna i den framväxande staden och även spegla dem i ett digitalt lager ser vi som en viktig pusselbit. För att rusta oss för denna transformation har vi stärkt upp vår organisation med nya kompetenser.

En av våra nya medarbetare är Julie Améen, affärsutvecklare med fokus på innovation och utveckling av nya digitala tjänster, med våra platser som grundplattformar. Målet är att göra våra platser ännu smidigare och attraktivare att leva och arbeta i samt besöka. Julie har tidigare arbetat med digital transformation av myndigheter, organisationer och städer och har ett förflutet hos bland annat CGI och Microsoft. Julies erfarenhet är att fokus lätt hamnar på de tekniska lösningarna, men för att lyckas med digital transformation krävs mer än så.


– Tekniken är en möjliggörare men är i sig inte en lösning. Det gäller att förstå människan och vad man faktiskt vill åstadkomma för nytta. De unga som har växt upp med att ständigt vara uppkopplade har helt andra förväntningar på samhället och kräver sömlösa integrationer mellan det digitala och det fysiska. Att till exempel inte kunna byta en rabatterad produkt i butik som du köpt av samma företag på nätet kommer inte vara en hållbar lösning på sikt, det är inte logiskt ur kundens synvinkel, säger Julie.

För att fånga upp och förstå det mänskliga behovet arbetar vi med medskapandeprocesser i olika former. I den nya stadsdelen Nobelberget som utvecklas i Sickla har medskapande varit en viktig del under hela resan. I samtalen kom det tidigt upp ett stort önskemål om ett community, en digital plattform där man till exempel skulle kunna planera löpargrupper, fixa hundvakt, samsas om matlagningen och ordna samåkning. Relationen mellan grannar bygger en socialt hållbar stadsdel där människor känner sig både tryggare och stolta över ”sitt” Nobelberget.

Det är också en möjlighet för oss som stadsutvecklare att komma närmare våra kunder. Dels för att fånga upp saker som vi kan förbättra i stadsmiljön, men även för att knyta ihop de boende med stadsdelen i stort, till exempel våra hyresgäster inom handel, restaurang och service. På så sätt skulle man kunna ta del av hela Sicklas utbud i form av till exempel hämtmat och shopping.

– Vi har därmed möjlighet att träffa våra kunder hela tiden och på ett annat sätt än enbart genom fysiska möten. Kunderna befinner sig i den digitala världen och då måste vi även kunna möta dem där. Men vi vill inte bara slänga in tekniken och hoppas på det bästa. Vi börjar med fysiska möten för att bygga en relation och skapa förtroende. Till exempel har vi arrangerat middagar för de första lägenhetsköparna, där de har möjlighet att lära känns oss på Atrium Ljungberg och sina blivande grannar långt innan inflyttning i stadsdelen. När vi senare börjar använda den digitala kontaktytan kan vi jobba kunddrivet, snabbt och mer agilt, säger Julie.

Ett annat exempel där ett digitalt lager adderas till de fysiska miljöerna är Leveriet, det innovativa konceptet som Atrium Ljungberg hittills öppnat på fyra platser. Det är en slags innovationsplattform som, förutom att erbjuda ett serviceinriktat paketombud med bland annat generösa öppettider, provrum, paketinslagning och återvinning, även erbjudermöjlighet för e-handlare att använda Leveriet som ett utskjutet lager, där man hyr en form av lageryta för populära produkter som förvaras direkt hos ombudet och därmed levereras snabbare till slutkund. Leveriet erbjuder även en utställningsyta där e-handelsaktörer kan visa upp sina produkter i en fysisk miljö, med möjlighet att skapa personlig kontakt med sina kunder. Dessutom har Leveriet blivit en naturlig utlämningsplats för lokala verksamheter. Ett exempel är företaget Cubegreens som odlar grönsaker hydroponiskt i en container i Sickla. Deras e-handelskunder hämtar ut sina grönsaker hos Leveriet.

– Leveriet är en satsning där vi vill möta framtiden. Det är verkligen ett klockrent exempel på hur man kan knyta ihop det fysiska med det digitala, och genom att paketera allt i en serviceinriktad kostym har vi lyckats leverera en upplevelse som utgår från det mänskliga behovet. Leveriet är ännu bara i sin linda, men skulle kunna utvecklas till så mycket mer än vad det är idag, säger Julie.

 

KORTA FAKTA OM LEVERIET

Med Leveriet integrerar Atrium Ljungberg e-handeln i fysiska miljöer och ökar därmed servicegraden och kundupplevelsen. Det innovativa paketombudet erbjuder hög service, generösa öppettider och tilläggstjänster som provrum, paketinslagning och återvinning av emballage. Leveriet finns idag på fyra platser, Sickla, Gränbystaden, Mobilia och Farsta Centrum.
 
www.leveriet.se