Års - och hållbarhetsredovisning 2019

Dekorativ bild

Talangstaden

Hur kan ett levande stadsliv bidra till att framgångsrika företag kan attrahera och behålla internationella talanger?

Sverige har under många år rankats i topp kring kreativitet och innovation och kan stoltsera med allt från det svenska musikundret till unicorns som Spotify, King och Klarna. Våra svenska storstäder konkurrerar med andra internationella städer och storstadsområden för att locka och behålla talang. För att framtidens företag ska etablera sig, växa och stanna i Sverige är det viktigt att vi som stadsbyggare skapar de bästa miljöerna för dem att verka i.

– En stor utmaning för många växande företag är att hitta och behålla talang. De arbetar på en internationell marknad och kan välja att arbeta i vilken stad i världen de vill. För unga talanger är det viktigt vad som finns i staden utanför arbetstiden. Levande städer med mycket innehåll hamnar högt upp på dessa personers ranking, säger Linus Kjellberg affärsområdeschef för affärsutveckling på Atrium Ljungberg.

I Slakthusområdet i södra Stockholm planerar vi på Atrium Ljungberg tillsammans med Stockholms stad och övriga fastighetsägare i området för att skapa just en talangstad med ett levande stadsliv under dygnets alla timmar. Genom att bygga ett kluster inom kultur och upplevelser kan vi göra Slakthusområdet till just en sådan konkurrenskraftig stadsdel som företagens talanger eftersöker. Man ser ofta att kreativa stadsdelar och städer allt som oftast både är innovativa och entreprenörsstarka. 

Redan idag finns ett starkt, urbant kulturliv i Slakthusområdet. Detta förstärktes ytterligare i december 2019 när den nya kulturarenan Fållan öppnade. Fållan är ett samarbete med Kulturarenor AB, verksamheten som under fem år drev en liknande verksamhet på Nobelberget i Sickla. Lokalerna har kapacitet för upp till 2 300 gäster fördelat på två scener och fungerar som en året runt-venue för konserter, klubbar, minifestivaler, konstprojekt och andra evenemang. Samtidigt planerar vi också att tillsammans göra en sommarscen i den närliggande Förbindelsehallen, med en publikkapacitet på upp till 3 500 personer.

Redan under sommaren 2019 användes Förbindelsehallen för flera kulturevenemang, såsom Parkteatern och avslutningsfesten för tech- och innovationskonferensen Brilliant Minds. I och med att vi på Atrium Ljungberg har fått möjlighet att ta ett stort grepp om utvecklingen av Slakthusområdet har vi möjlighet att göra rum för olika typer av aktörer vars verksamheter tillsammans bidrar till att skapa en dynamisk stadsmiljö. På så sätt kan vi se till att det finns ett innehåll som gynnar stadsdelen som helhet och som folk vill ha, egenskaper som i sin tur lockar relevanta företag att etablera sig i stadsdelen.

– Det är lätt att diskussionen bara handlar om klubbar som ska ha öppet hela natten. Men ett rikt kulturliv handlar om mycket mer än så. I området ger vi stort utrymme för en mängd restauranger och bygger vidare på områdets mathistoria. Här planeras även för teater, film, dans, e-sport, konferenser och event. För att en stadsdel ska vara levande kan det också handla om att skapa möjlighet att kunna äta eller handla alla tider på dygnet. Vi vill också kunna nyttja lokaler under stora delar av dygnet, en klubblokal behöver inte ha stängt på dagtid utan kan nyttjas till annat då, säger Linus.

En gemensam utmaning för många företag i Sveriges storstäder är svårigheten med att kunna erbjuda boende på kort eller lång sikt till den eftersökta kompetensen. Utöver de traditionella boendeformerna med hyresrätter, bostadsrätter och hotell ser vi därför en ökad efterfrågan på andra, nya former av boende såsom co-living och longstay. De boendeformerna kan erbjuda mer flexibla och snabbrörliga lösningar för anställda och samtidigt tillföra en social dimension och ett nätverk för en person som är nyinflyttad eller endast bor på en plats under en begränsad tid.

Invest Stockholm är stadens officiella näringslivsorganisation och arbetar för att Stockholm ska erbjuda bästa möjliga förutsättningar för befintliga företag att växa och för nya företag att starta och etablera sig i Stockholm. Anna Gissler, vd på Invest Stockholm, berättar att de just nu arbetar på en rapport om just talangattraktion, där det framgår att det finns fler utmaningar än brist på bostäder.

– Vi har precis gjort ett antal intervjuer med talanger i en ”talent attraction report” och det visar sig att bostadsfrågan inte så ofta som vi tror är det största problemet. Den statliga trögheten i systemet för personnummer, som i sin tur innebär att de talanger som kommer hit varken kan skaffa bankkonto eller träningskort, är i vissa fall ett riktigt stort problem. Vi i Stockholms stad försöker via intervjuer och analyser hitta de största utmaningarna och sedan strukturerat arbeta med dem, men relativt ofta ligger problemen på nationell nivå och då försöker vi föra en dialog och lyfta frågan högre, säger Anna.

Det internationella intresset för att etablera sig i Sverige och Stockholm är stort, och enligt Invest Stockholm har det flera förklaringar.

– Det finns ett antal saker som konkurrerar om att vara viktigast när företag etablerar sig i Stockholm. Det första är alla de talanger och den kunskap som finns koncentrerad här, kompetensbasen. Det faktum att Stockholm är nummer tre i världen när det gäller ekosystemet för start-ups, med teknikmognad och att vi har världens största öppna fibernät, som innebär att man kan sitta och arbeta och programmera var som helst i Stockholm.

Det är lätt för företag att etablera sig här inte minst för vårt ”Stockholms-DNA”, Free, Thrustworthy och Visionary. Det finns en öppenhet inför nya idéer, det går att lita på oss och det är lätt att göra affärer med oss. Dessutom är vi visionära och innovativa i det mesta vi gör vilket innebär att vi driver utvecklingen globalt i många sektorer.

Vi är en stad där hållbarhetsfrågan och jämställdhetsfrågan är stark, där vi till och med är ledande globalt till viss del. Talanger har sedan några år tillbaka inte flyttat till Stockholm på grund av att ett visst företag finns här utan för att de gillar Stockholm och allt som finns här, säger Anna.

 

INVEST STOCKHOLM I KORTHET

Invest Stockholm är stadens officiella näringslivsorganisation som arbetar för att attrahera talanger, investeringar och etableringar och med marknadsföring och utveckling av Stockholm som affärsdestination under varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia. Invest Stockholm är ett dotterbolag till Stockholm Business Region och är helägt av Stockholms stad. Här ingår även marknadsföringsbolaget Visit Stockholm.