Organisation i linje med visionen

Med en organisation som stödjer vår affärsmodell kan vi skapa hållbara stadsdelar som ligger i linje med vår vision.

Vår organisation är utformad för att stödja vår affärsmodell och vårt sätt att skapa hållbara stadsdelar med fokus på värdetillväxt, att finnas nära våra kunder och ha korta beslutsvägar. Verksamheten är indelad i två grenar; Fastighetsförvaltning och Projekt- och entreprenadverksamhet. 

Förvaltningen av våra fastigheter och områden sker lokalt med egna medarbetare på plats. Den är indelar i marknadsområden utifrån geografi. Förutom vårt huvudkontor i Sickla i Nacka har vi ett tiotal lokalkontor där flera av våra medarbetare har sin dagliga arbetsplars nära våra kunder.  

Transaktion och etablering identifierar och genomför nya förvärv inom ramen för strategin. Affärsområdet ansvarar även för nykundsbearbetning, uthyrning av lokaler för handel och kontor samt bostadsförsäljning.

Projekt- och entreprenadverksamheten innefattar Affärsutveckling, Projekt och vårt dotterbolag TL Bygg. 

Våra stödfunktioner är indelade i HR och Affärsstöd. Inom Affärsstöd ingår funktioner som Ekonomi, Finans, Investor Relations, Kommunikation, Hållbarhet, IT-stöd, Inköp, Juridik och Hyresavdelning. CFO är yttersta ansvarig för Affärsstöd.