Organisation i linje med visionen

Med en organisation som stödjer vår affärsmodell kan vi skapa hållbara stadsdelar som ligger i linje med vår vision.

Vår organisation är utformad för att stödja vår affärsmodell och vårt sätt att skapa hållbara stadsdelar med fokus på värdetillväxt, att finnas nära våra kunder och ha korta beslutsvägar.
Verksamheten är indelad i två grenar: Projekt- och entreprenadverksamhet och Fastighetsförvaltning. Projekt- och entreprenadverksamheten innefattar Affärsutveckling,
Projekt och vårt dotterbolag TL Bygg.

Förvaltningen av våra fastigheter och områden sker lokalt med egna medarbetare på plats.

Transaktion och leasing identifierar och genomför nya förvärv inom ramen för strategin. Affärsområdet ansvarar även för nykundsbearbetning, uthyrning av lokaler för handel och kontor samt bostadsrättsförsäljning. 

Våra stödfunktioner är indelade i HR, Kommunikation och marknad och Affärsstöd. Inom Affärsstöd ingår Ekonomi, Finans, Analys, Investor Relations,  Hållbarhet och digital utveckling, IT-stöd, Inköp, Juridik och Hyresavdelning.

 Organisastion