”Vår sfär”, Digitala Natives skapar framtidens platser

Kairos Future har på uppdrag av Atrium Ljungberg tagit fram en rapport om Digitala Natives, födda 1985 och senare, och hur de kommer att påverka utformningen av framtidens platser. I rapporten har ungas värderingar, konsumtionsvanor och kommunikationsmönster undersökts. Workshops och intervjuer har hållits med fastighetsägare, utvecklare, representanter för handelskedjor, skolföretag och dataspelsbranschen och vid dessa tillfällen har även influencers och ungdomar deltagit. 

De unga formar platsen

Ungdomar har i alla tider gått i bräschen för förändring och formandet av platser och samhällen. De har rört sig utanför den gamla hembygden och de har spridit idéer och nymodigheter. Alla generationer formas dels av sina föräldrar men även av uppväxtmiljön och tidsandan.

Idag ser vi hur en generation ungdomar i trettioårsåldern är på väg att lämna det barnlösa singel- och parlivet för att gå in i ett familjeliv. Det är en generation som är extra intressant av två skäl. De är många, en av de talrikaste generationerna i Sverige, och de är digitala, uppvuxna med internet, datorer och mobiler sen födseln. De är Digitala Natives.

De kännetecknas också av att de är ordningsamma, både som en motreaktion på tidigare generationers revolterande och för att en tidsanda av osäkerhet har präglat deras uppväxt. De karaktäriseras av ordning, ansvar, äkthet och att det är den egna sfären som är viktigast. Den självvalda gemenskapen.

"Vi kallar dem Digitala Natives. Hur ser en framtid ut där de dominerar samhällsliv, konsumtion och arbetsliv? Vilka konsekvenser får det för platser och dess attraktivitet?"

Vår digitala framtid

Digitala Natives är många och de är familjeorienterade. Det gör att vi kan vänta oss en ny babyboom åren fram till 2030 samtidigt som de första i Generation X börjar gå in i pensionärslivet. Dagens Digitala Natives är den definierande generationen för samhället de kommande tjugo åren. För den som driver platser och handel kommer det därför att vara av stor vikt hur de vill organisera livet.

5 sanningar

Rapporten landar i en sammanfattning i fem sanningar för framtidens platser för handel, arbete och möten. Kort går de ut på följande:


1: DIGITALA NATIVES VISAR VÄGEN TILL DEN 3:E PLATSEN

Handelsyta per omsättningskrona, kontorsyta per anställd och bostadsyta per person minskar. Den ökade tätheten skapar också behov av att tillfälligt kunna vistas på andra platser. När kontoret, bostaden eller butiken inte räcker till behövs nya platser för stora sällskap, tillfälliga arbeten och engagerande handelsupplevelser. Tredje platsen, det vill säga platsen utanför hemmet och arbetet kommer att behöva möjliggöra detta i högre utsträckning. Nya fenomen har redan visat sig på området med begrepp som hoffice och coffice, coworking spaces.


2: KÖPET ÄR MER ÄN PRODUKTEN/MÖTESPLATSEN

För Digitala Natives är mobiltelefonen navet i livet. I princip allt de gör startar i mobiltelefonen innan de fysiskt är på plats. Inköpet börjar inte i butiken och mötet börjar inte på mötesplatsen. För tio år sedan talade vi ofta om hur stor andel av inköpen som beslutades på plats. Konsumenten kom ut ur butiken med varor de inte planerat. Idag underlättar internet planeringen och många handlare är medvetna om att köpprocessen har börjat långt innan besöket i butiken. Dagens ungdomar planerar, messar och involverar varandra inför ett besök och att skapa ett bra försnack och eftersnack kan vara det viktigaste målet. En plats där människor kan mötas, roas och utbyta idéer och varor blir en del i en berättelse där prolog och epilog är lika viktiga som huvudberättelsen.


3: VÅR STAD, VÅR SFÄR

Digitala Natives visar i hög utsträckning att det är det lilla lokala livet som står i centrum. Livet kretsar kring den egna sfärens väl och ve. Detta lär bli än starkare när de bildar familj eftersom vi vet att småbarnsåren är väldigt lokala.

I framtiden måste man tänka gemensam stad. Men det räcker inte. Till det kommer konsten att driva processer som stärker och interagerar med människors mångfacetterade sfärer. I en interaktion mellan det fysiska och det virtuella.


4: INFLUERING ÄR DET NYA NORMALA

Idag har så kallade influencers en allt större påverkan på Digitala Natives vardag och verklighet. Kändisar på Instagram, Youtube och Snapchat kan påverka många människor med sina miljontals följare som i sin tur delar inlägg, bilder och filmer.

Digitala Natives påverkar varandra men också de äldre generationerna. Nyckeln handlar om att förstå hur auktoritet idag skapas genom influering snarare än genom fakta. Det är genom medveten influering och dialog som platser och aktörer kan bli relevanta för de unga. Och i nästa led även för de äldre.


5: VALFRIHETENS TIDEVARV HAR NÅTT VÄGS ÄNDE

När det konsumtionskritiska sjuttiotalet övergick i nittiotal öppnades en massiv utbudsexplosion och en begärsdriven ekonomi tog fart. Generation X präglades starkt av detta samtidigt som de haft svårt att hantera det stora utbudet. Samma problematik ser vi hos dagens Digitala Natives men det finns en större tillnyktring och insikt kring att allt inte är möjligt. Eftersom de fokuserar på det lilla livet och inte längre räds det som inte är perfekt lär de aktivt komma att säga nej till onödig valfrihet och bejaka beslutsrobotar för de områden som inte engagerar dem. 

I framtiden kommer platser och verksamheter som vill ha Digitala Natives ögon och öron tvingas bygga sina erbjudanden på genuint kundanpassade lösningar för att passera de olika konsumenternas automatiska digitala nålsögon.

 

Slutord

Ingen vet i detalj på vilket sätt de digitala barnfamiljerna kommer forma framtidens platser. Men vi vill fortsätta skapa lösningar som är relevanta även i morgon. Kairos Future rapport finns i sin helhet att ladda ned här. För ett tryckt exemplar av ”Vår sfär”, kontakta oss på info@al.se.