Så bygger vi staden

Vi utvecklar attraktiva stadsområden, både genom att bygga helt nytt på nya platser och genom tillbyggnader i vårt befintliga fastighetsbestånd.

Vi hyr också ut lokaler på våra handelsplatser och i våra kontorsfastigheter. Vi har fastigheter i Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala och med en kontorsyta på nästan 600 000 kvm kan vi erbjuda många olika typer av lokallösningar för både stora och små företag, på kort och lång sikt.

Ni kanske behöver ett helt nytt hus för er verksamhet? Eller bara stärka upp med några fler arbetsplatser under en vecka? Oavsett hur era lokalbehov ser ut, nu och i framtiden, så kan ni alltid räkna med att få hjälp av oss. Vi driver både utveckling och förvaltning i egen regi med egna medarbetare och har en process som bygger på ett nära samarbete med kunder och intressenter.

Vi är med er hela vägen

Atrium Ljungberg strävar efter att vara en pålitlig och engagerad partner som är med er hela vägen – från att sondera marknaden i ett tidigt skede av områdens stadsplanering - till att driva processen genom utveckling, innovation, bygg och förvaltning. Genom ett långsiktigt engagemang och ett samarbete som bygger på nära relationer, flexibilitet och dialog, kan vi se till våra kunders intressen redan på ett tidigt stadium. Och när våra hyresgäster flyttat in, finns vi nära tillhands på lokala kontor med egen personal som sköter förvaltningen av våra fastigheter och områden. Det gör att vi snabbt kan lösa problem och tidigt fånga upp kundernas behov.

så bygger vi staden
så bygger vi staden

Långsiktighet och ett steg i taget

Nacka kommun och Atrium Ljungberg har sedan länge ett samarbete som bygger på nära relationer och ömsesidigt samspel. Vi har olika roller men spelar mot samma mål och vision. För att kunna utveckla områden på ett hållbart sätt krävs långsiktighet och att man tar ett steg i taget. Sickla är ett utmärkt exempel på lyckad stadsutveckling som skett just på det sättet, säger Lena Dahlstedt, Stadsdirektör Nacka kommun