Engagerade och kreativa

- Jag upplever Atrium Ljungberg som ovanligt engagerade i sina kunders verksamheter och i näringslivet runt omkring sina fastigheter. De bryr sig om företagen från att de är små groddar, följer dem under deras utveckling och försöker tillgodose deras lokalbehov hela vägen. De är kreativa och skapar annorlunda lösningar.

Anna Lundgren, Annas Byrå