Arkitekterna - gestaltar platser som bygger samhället

Våra byggnader ska alltid stötta våra visioner. För Nod i Kista, unik med sitt blandade innehåll av akademi, forskning, kultur och näringsliv, är detta extra tydligt.

– Hur gränssnittet mellan forskning och samhälle kan organiseras rent rumsligt var en stor utmaning i projektet, säger Ari Leinonen, vd för Scheiwiller Svensson arkitektkontor.

– Många byggnader i Kista är slutna och hemliga. Vår vision har varit att Nod ska vara en öppen och inbjudande knutpunkt, säger Olof Philipson, handläggande arkitekt för det omtalade projektet.

Genom ett nära samarbete med arkitekten säkerställer vi att våra värden genomsyrar hela projektet.

SÅ BYGGER VI STADEN