Kontorets betydelse för ett företags framgång

Kontoret har avgörande betydelse för både verksamhetens kultur och produktivitet. För oss på Atrium Ljungberg är det viktigt att våra hyresgäster får förutsättningar att använda kontoret som verktyg för att lyckas med sina mål och utmaningar.

 - Ett kontor är mycket mer än en nio till fem-destination. Rätt utformat och nyttjat kan det fungera som olja i maskineriet. Och tvärtom kan det också hämma utvecklingen. Därför gäller det att göra noggranna analyser och avvägningar när den här typen av frågor hanteras, säger Peter Werneman, marknads- och utvecklingsstrateg på Atrium Ljungberg. Ju större verksamhet, desto viktigare är analys- och designfasen. Det finns inget standardsvar på hur man ska kombinera det personliga kontoret med den professionella arbetsplatsen. Det är från fall till fall, även för verksamheter inom samma bransch.

Maxad produktivitet och ett nav för människor och processer

- För att nå maximal produktivitet måste alla kunna ha möjlighet att bidra. Våra hyresgäster Atea i Ärvinge är ett fantastiskt exempel på hur man genom noggrann analys har utvecklat en kontorslösning med många nya funktioner jämfört med innan flytten. Till Atea på Kronborgsgränd 1 kommer man idag från många olika regioner och företag för att ha regionsträffar, tillfälliga och drop in-arbetsplatser och för att promota samarbetspartners och hålla större möten och kundevent. Både husets gemensamma funktioner och de egna lokalerna stödjer det här arbetssättet, säger Peter Werneman.

Flexibilitet avgörande

För mindre verksamheter som ofta dras med betydande osäkerhet kring antal anställda och tillväxt erbjuder Atrium Ljungberg en "boiler" i Nod i Kista, där avtalstider hålls flexibla och access till mötesrum ligger som rörlig kostnad. Här har hyresgästerna dessutom tillgång till ett gemensamt kontorshotell med co working-ytor och konferens- och möteslokaler för de dagar då man är fler än vanligt på kontoret.

Varumärkesstärkande kontor

Kontorsutformningen används också ofta till att vidareutveckla verksamhetens varumärke. Fujitsus nya kontor i Nod i Kista är ett exempel på hur man kan göra en kulturell förflyttning i samband med den rent fysiska förflyttningen. 

- Effekten har redan visat sig genom att kunder som kommer hit för möten återvänder. De kommer för fler möten och de sitter gärna här och arbetar. Kontor har helt enkelt blivit en relationsskapare till kunden, ett sätt att bygga brand, säger Maria Ragnarsson, HR-chef, Fujitsu. 

Internt på Fujitsu har interaktionen mellan avdelningar ökat markant. Tidigare hinder mellan avdelningarna är röjda, och arbetet fokuseras helt runt projekten. 

- Här ger den fria sittningen möjlighet att alltid sitta tillsammans med dem som jag behöver för stunden, säger Maria Ragnarsson.

Kontor som konkurrensmedel

Stockholms universitets systemvetenskapliga institution (DSV) tänkte till rejält i utvecklingsskedet av sina nya lokaler och utmanade oss på Atrium Ljungberg baserat på sina tankar om framtiden. 

- Numera har DSV, tack vare detta, en unik position när det gäller att konkurrera om morgondagens internationella forskare och studenter inom ICT, säger Peter Werneman.