Vår stad skapar möten och interaktion

Nod - ett framgångskoncept för kreativt idéutbyte

När Data- och systemvetenskapliga institutionen (DSV) vid Stockholms universitet växt ur sina gamla lokaler och sökte nya, efterlyste de inte bara en miljö med funktionella lokaler, utan också en mötesplats där studenter och näringsliv lättare skulle kunna komma i kontakt med varandra. Det var början till en gemensam vision om Nod. En helt ny byggnad med
spännande arkitektur och fysiska förutsättningar i miljön för möten och korsbefruktningar mellan akademi, näringsliv och offentlig sektor. Idag är Nod en dynamisk smältdegel för ICT, innovation, lärande och kreativitet där människor och företag med olika kompetenser möts och utvecklas tillsammans.

Vi kopplar ihop stråk, utvecklar mötesplatser och stöttar samverkan.