Ett bredare engagemang än de flesta

"God stadsutveckling är för oss att se ett område utifrån ett helhetsperspektiv".

"Runt Mobilia, som ligger mycket centralt i Malmö, händer det mycket just nu. Här finns stora möjligheter att utveckla området som helhet. Atrium Ljungberg har ett bredare engagemang än de flesta. De är den första ägaren av Mobilia som ser till hela områdets potential. Det innebär en fördel för staden och naturligtvis ett bättre värdeskapande på sikt. Samarbetet med Atrium Ljungberg fungerar mycket bra. De är engagerade fastighetsägare som ser på utvecklingen på lång sikt. Det finns en stor ömsesidig förståelse och en öppen attityd mellan oss".

Christer Larsson, Stadsbyggnadsdirektör Malmö stad.