Långsiktighet och ett steg i taget

Nacka kommun och Atrium Ljungberg har olika roller men spelar mot samma mål och vision.

- Nacka kommun och Atrium Ljungberg har sedan länge ett samarbete som bygger på nära relationer och ömsesidigt samspel. Vi har olika roller men spelar mot samma mål och vision. För att kunna utveckla områden på ett hållbart sätt krävs långsiktighet och att man tar ett steg i taget. Sickla är ett utmärkt exempel på lyckad stadsutveckling som skett just på det sättet.

Lena Dahlstedt, Stadsdirektör Nacka kommun