Nod - ett helt nytt koncept tillsammans med Stockholms universitet

En byggnad med spännande arkitektur och fysiska förutsättningar i miljön för utvecklande möten.

"Den data- och systemvetenskapliga institutionen (DSV) är en av de största institutionerna vid Stockholms universitet och har funnits i Kista sedan 1990. Tjugo år senare hade verksamheten växt kraftigt och de fick inte längre plats i sina lokaler utan letade efter nya. Eftersom vi hade mark där vi skulle kunna bygga så inledde vi en dialog med dem - kanske skulle vi kunna bygga något helt nytt, anpassat efter deras behov?

 Det visade sig att de inte bara sökte en miljö med funktionella lokaler, utan också en mötesplats där studenter lättare skulle kunna komma i kontakt med näringslivet. Genom en tät dialog och en gemensam styrgrupp där frågor dryftades och tänket finslipades, så skapades visionen om Nod. En byggnad med spännande arkitektur och fysiska förutsättningar i miljön för möten mellan akademi, näringsliv och offentlig sektor. 

Förutom DSV sitter det bara organisationer och företag inom informations- och kommunikationsteknologi (ICT) i huset, som har en tydlig koppling till utbildningen. Och företagen har visat sig vilja sitta nära studenterna för att underlätta sin rekrytering. En klassisk win-win, och det under innovativa former i ett hus som bjuder på unika faciliteter och service. Mycket av det vi på Atrium Ljungberg gjort med Nod kommer ur ett nära samarbete med DSV och den gemensamma visionen: att ICT-studenter behöver ICT-företag".

Sofia Strandell, affärsutvecklare på Atrium Ljungberg.