Social samverkan ger god miljö

I Farsta jobbar vi både med social samverkan och utveckling av den fysiska miljön för att skapa trivsel och trygghet.

Engagemanget bland våra medarbetare och ett nära samarbete med aktörer som bevakningsbolag och brottsförebyggande råd, ger en bra miljö där alla kan trivas. Vi stöttar
även föreningen Ung & Stolt, vars aktiviteter för ungdomar gjort stadsdelen tryggare. Trygghet och tillgänglighet skapas också genom tät och blandad bebyggelse med stråk där det är
lätt att orientera sig, och vår satsning på ett vässat utbud av caféer och restauranger har gjort Farsta Centrum till en plats där människor trivs och väljer att vara även på kvällstid.

Vår stad skapar trygghet och trivsel