Säkerhetsansvarig – engagemang för en trygg miljö

Stefan Karlsson, säkerhets- och driftansvarig i Farsta Centrum, har ett engagemang som sträcker sig långt längre än nycklar och larm.

Stefan Karlsson, säkerhets- och driftansvarig i Farsta Centrum, har ett engagemang som sträcker sig långt längre än nycklar och larm. Genom ett nära samarbete med den lokala föreningen Ung och Stolt jobbar han förebyggande med de ungdomar som tidigare orsakade problem i centrumet. Föreningen har bland annat erbjudits en lokal för boxningsträning där Stefan själv tränar ungdomarna på sin fritid.

– Jag vet vad som saknats i det här området och boxning är ett bra sätt att fånga upp och lära känna ungdomar. Ung och Stolt har också öppet hus, då väktare och polis kan komma ner och bygga broar. Som ett direkt resultat av arbetet har problemen med skadegörelser och otrygghet minskat väsentligt i Farsta Centrum under 2014. Det är vårt sätt att bidra till staden som alla som vill leva i.

SÅ BYGGER VI STADEN