Projektledare - bygger för vår egen förvaltning

Projektledarrollen handlar om mer än budget och tidplaner.

För Tommi Pakola, projektchef i Uppsala, är en viktig uppgift att skapa engagemang och förmedla en tydlig målbild till alla inblandade entreprenörer.

– Att få alla att brinna för det vi tillsammans ska åstadkomma är avgörande för hur vi lyckas. Vår nya handelsplats i Gränby handlar inte om ett antal hus. Vi ska bygga en del av Gränbystaden, Uppsalas andra stadskärna.

Vi driver våra projekt med egna projektledare. För vi vet att engagerade medarbetare bygger bättre för vår egen förvaltning, hållbart och långsiktigt.

SÅ BYGGER VI STADEN