Värderingar

Med ett tiotal lokalkontor med egna medarbetare som sköter förvaltningen av våra fastigheter och områden. Det gör att vi finns nära våra kunder och kan ha en löpande dialog med våra kunder i både stort som smått.

Värderingar som styr

Våra värderingar är väl förankrade i både medarbetare och arbetsprocess. De genomsyrar allt vi gör och är grundläggande för oss när vi skapar attraktiva stadsmiljöer.

Långsiktighet

Lika självklart som det är att bygga hållbara mötesplatser och fastigheter för framtiden, lika självklart är det att våra affärer ska skapa ett stabilt och långsiktigt värde – för oss, för våra kunder och för hela samhället.

Samverkan

Vi inom Atrium Ljungberg arbetar tillsammans. När vi utvecklar och driver mötesplatser gör vi det i samverkan med kunder, kommuner, innevånare, boende och andra intressenter. Det vi bidrar med till samhället är alldeles för viktigt för att göras på något annat sätt.

Pålitlighet

Vi lovar det vi kan hålla och vi håller det vi lovat. Oss ska man kunna lita på i alla sammanhang och ett handslag gäller!

Innovativt tänkande

Genom att tänka i nya banor genom hela affärsprocessen och i allt vi gör hittar vi effektiva och kreativa lösningar.