Dekorativ bild

Vårt fastighetsbestånd

Vårt fastighetsbestånd omfattar cirka 1 miljon kvadratmeter till ett värde på 49 miljarder kronor koncentrerade till landets främsta tillväxtregioner; Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala.

Våra fastigheter består i huvudsak av kontors- och handelsfastigheter, men rymmer också restauranger, kultur, bostäder och service. Vi har också mark och byggrätter, som är mycket viktiga för att bolaget ska kunna växa och nå sina tillväxtmål.

Vi utvecklar och förvaltar våra fastigheter för att äga under en lång tid framöver, men ser ständigt över vår fastighetsportfölj. Vi förvärvar fastigheter och mark där vi antingen kan uppnå strategiska fördelar och/eller har en stark utvecklingspotential, och som ligger i linje med vår strategi.