Webbpolicy

Välkommen till www.al.se. Atrium Ljungberg är ett av Sveriges största fastighetsbolag med tydlig fokus på utveckling och förvaltning av handelsfastigheter, kontorsfastigheter och "helhetsmiljöer" i Stockholm, Uppsala, Malmö och Göteborg. Atrium Ljungbergs B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 1994. I januari 2012 flyttades aktien till Large cap.

Innehållet på webbplatsen tillhandahålls av Atrium Ljungberg AB (publ). Materialet är att se som generell information om Atrium Ljungberg och vår verksamhet. Genom att besöka vår webbplats accepterar du policyn. Skulle du inte acceptera policyn bör du inte använda webbplatsen eller ladda ned något av det material som finns tillgängligt på den.

ANSVARIG UTGIVARE

Marianne Perslow, Kommunikationschef har av Atrium Ljungberg AB utsetts till ansvarig utgivare för denna webbplats.

INFORMATION PÅ WEBBPLATSEN

Atrium Ljungberg AB arbetar kontinuerligt för att webbplatsen skall vara så korrekt och uppdaterad som möjligt. Tekniska felaktigheter, typografiska fel och yttre påverkan kan dock resultera i missledande information. Atrium Ljungberg lämnar därmed inga garantier för att informationen på webbplatsen är korrekt och/eller uppdaterad.Som användare av webbplatsen ansvarar du själv för eventuell åverkan på ditt datorsystem eller förlust av data som orsakats av nedladdning av material från webbplatsen, eller någon av de webbplatser som länkats vidare till.

Atrium Ljungberg kan inte under några förutsättningar hållas ansvariga för skador som kan ha uppstått vid användandet av webbplatsen, eller någon av de webbplatser som länkats vidare till.

LÄNKA TILL ATRIUM LJUNGBERG AB

Alla länkar till webbplatsen skall ske till webbplatsens startsida (www.al.se) om inte annat överenskommits med Atrium Ljungberg AB Kommunikationschef.

COPYRIGHT

Allt innehåll på webbplatsen ägs av Atrium Ljungberg AB. Allt material omfattas av svensk och internationell lagstiftning. Alla rättigheter reserverade. Obehörig användning eller distribution av innehållet på webbplatsen kan bryta mot copyright-, varumärkes- och/eller annan svensk eller internationell lagstiftning och kan bli föremål för rättsliga åtgärder.

BESÖKARINTEGRITET

Atrium Ljungberg AB månar om varje enskild besökares integritet. Följande stycke är avsett för att hjälpa dig som användare att förstå vilken slags information vi samlar in från webbplatsen, och hur vi hanterar den.

COOKIES

Vi tar hjälp av cookies för att al.se ska fungera så bra som möjligt. Genom att använda webbplatsen godkänner du detta.

PERSONUPPGIFTER OCH PRENUMERATIONSTJÄNSTEN

Här kan du läsa mer om hur vi hanterar personuppgifter.

REVIDERING AV WEBBPLATSPOLICYN

Atrium Ljungberg förbehåller sig rätten att revidera denna webbplatspolicy genom att uppdatera den. Svensk lag styr denna policy. Du godkänner därmed oåterkalleligen svensk jurisdiktion för alla aktiviteter som är ägnade att tillämpa denna policy.

KONTAKT

Om du har frågor eller funderingar kring webbplatspolicyn är du välkommen att kontakta vår kommunikationschef via e-post: info@al.se

Tack för visat intresse.