Planritning
Planritning
All tänkbar service i området
Inspirationsbild interiör
Översiktsbild över husets kommande placering
Kommande utsikt från översta våningen
Life City
Life City
Life City
Upplev Life City i 3D
Solnavägen 2
Område: Hagastaden
Lokaltyp: Kontor
Area: 4200 kvm

Just nu planeras Life City i Sveriges mest kommunikativa läge - där 200 000 människor passerar varje dag.

Solnavägen 2, 4200 kvm

Life City - kvarteret med hjärta och hjärna

Just nu planeras Life City, Sveriges mest kommunikativa kontorskoncept, där minst 200 000 människor passerar varje dag. Visionen för projektet innebär att med hjärta och hjärna forma nya dynamiska och attraktiva mötesplatser för de som verkar inom life science. Genom att korsbefrukta erfarenhet av socialt hållbart stadsbygge är målet att samla de bästa idéerna kring kluster och skapa ett nytt centrum för vetenskap och innovation. Utvecklingen kommer att genomföras tillsammans med dem som har viljan och modet att tänka nytt – och som vill vara med och forma Life City. Storlek: 400 – 25 000 kvm. Uppförande: Byggstart beräknas ske efter sommaren 2018.

Planlösning

Stor möjlighet att i tidigt skede påverka planlösningen. Möjlighet att få ett eget plan i huset om 4 200 kvm, finns även fem ytterligare plan i samma storlek.

Karta
Alla Bilder
Planritning
Planritning
All tänkbar service i området
Inspirationsbild interiör
Översiktsbild över husets kommande placering
Kommande utsikt från översta våningen
Life City
Life City
Life City
Upplev Life City i 3D
Intresseanmälan

Vi kommer att lagra dina kontaktuppgifter för att kunna utföra din förfrågan. Mer information om hur vi hanterar dina personuppgifter finns här.